VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog steeds veel onduidelijk over fraude bij Douwe Egberts

Voelde Douwe Egberts nou al voor of pas na de beursgang nattigheid over de boekhouding van een Braziliaanse dochter? Het is één van de vragen waar beleggers mee blijven zitten, ook na publicatie van het jaarverslag.

D.E. Master Blenders (DE) schrijft in het jaarverslag dat het koffie- en theebedrijf in juli 2012 achter de onregelmatigheden in Brazilië is gekomen, terwijl de frauduleuze activiteiten van het deze tak al speelde voor 2009.

Het is niet uitgesloten dat DE al vóór 9 juli op de hoogte was van de onregelmatigheden.

Op die dag kreeg het concern zijn officiële beursnotering in Amsterdam. Volgens DE ging het onder andere om het onterecht in de boeken houden van oninbare vorderingen en een onjuiste verantwoording van de verkopen.

Als DE inderdaad al voor de beursgang gerede twijfels of aanwijzingen had over de boekhoudpraktijken in Brazilië, dan was het officiële prospectus dat beleggers alle relevante informatie zou moeten geven mogelijk onvolledig.

Daarnaast is het onderzoek naar de onregelmatigheden afgerond en zijn er verschillende maatregelen genomen door het management van DE om onder meer de interne controle mechanismen in Brazilië te verbeteren.

Naar aanleiding van het jaarverslag zal de VEB namens beleggers DE per brief enkele aanvullende vragen stellen. Ook na lezing van het jaarverslag blijft nog veel onduidelijk over de precieze achtergrond van de fraude bij de Braziliaanse activiteiten.

Terug in de tijd
DE maakte 1 augustus nabeurs .

In het kader van de eerste financiële jaarafsluiting als een zelfstandige onderneming, had het van Sara Lee afgesplitste koffie- en theebedrijf ‘aanpassingen geïdentificeerd' op de eerder gerapporteerde historische financiële resultaten voor de boekjaren 2009-2011 en de eerste helft van boekjaar 2012.

Nu lijken deze aanpassingen een kleiner negatief effect te hebben dan DE eind augustus dacht, toen de onderneming de niet-gecontroleerde jaarresultaten presenteerde.

Het netto-resultaat en het eigen vermogen voor het boekjaar 2012 (eindigde op 30 juni 2012) komen respectievelijk 14 miljoen euro en 6 miljoen euro lager uit dan DE eind augustus meldde.

In control?
DE zegt in zijn jaarverslag dat bij de Braziliaanse activiteiten sprake was van een zogenaamde ‘material weakness'.

Dit betekent zo veel als dat de interne financiële rapportages en de controle daarop bij de Braziliaanse dochter inadequaat waren en er belangrijke fouten zijn geslopen in de boekhouding.

Als gevolg hiervan schrijft bestuursvoorzitter Michiel Herkemij dat DE per halverwege 2012 niet kon voldoen aan een belangrijk voorschrift uit de Code voor goed ondernemingsbestuur (code Tabaksblat), de zogenaamde ‘in control' verklaring.

Die bepaling schrijft voor dat het bestuur moet verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlemechanismen een redelijke mate van zekerheid moeten geven dat de financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat. En als dat niet zo is, moet een beursfonds aangeven waar dat aan ligt.

Omdat de interne financiële bedrijfsvoering gaten bevatte, heeft DE inmiddels verscheidene maatregelen genomen.

Onder andere konden de ceo en de cfo van de Braziliaanse activiteiten inrukken. Daarnaast krijgen werknemers op sleutelposities trainingen in compliance en bedrijfsethiek en zijn de interne audit procedures aangescherpt.

De precieze resultaten van het interne (onafhankelijke) onderzoek houdt DE binnenskamers.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen