VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

USG People boekt weer lagere omzet

Bij uitzendorganisatie USG People blijven de inkomsten dalen, waardoor ook de winstgevendheid onder druk staat. Kostenbesparingen moeten het resultaat aan de goede kant van de streep houden.

De omzet bij USG People ging in het tweede kwartaal omlaag naar 550 miljoen euro.

Een daling van 8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In deze cijfers zijn niet meer de inkomsten uit de recent verkochte algemene uitzendactiviteiten en USG Energy opgenomen.

Versnelling omzetdaling
Daarmee lijkt de inkomstendaling zich weer iets te versnellen. In de eerste drie maanden van het jaar daalde de omzet met 6 procent, hetgeen een verbetering was ten opzichte van het laatste kwartaal vorig jaar.

Marginale winst
Net als in het begin van het jaar bleef onder aan de streep nauwelijks iets over. De nettowinst bedroeg over het tweede kwartaal 3 ton, de helft van het resultaat over de het eerste kwartaal. Vorig jaar werd nog een winst geboekt van 2,6 miljoen euro.

Lagere marges
De bruto marge daalde van 22,2 procent vorig jaar naar 21 procent in het lopende jaar. De daling werd veroorzaakt door de verschuiving naar grote klanten, waar de vraag zich gunstiger ontwikkelde dan in het midden- en kleinbedrijf, en lagere omzetten bij onderdelen met een hogere marge.

Naast deze verschuivingen in het dienstenaanbod was er bovendien sprake van druk op de prijzen.

Minder kosten
Waar USG People de vraag naar haar diensten nauwelijks in eigen hand heeft en overgeleverd is aan de grillen van markt probeert zij de marges aan de kostenkant op peil te houden. Het doel is de kosten met 38 miljoen euro op jaarbasis te verlagen.

Om dat te bereiken werd in het tweede kwartaal een last genomen van 21,5 miljoen euro. Daarvan heeft onder meer 15 miljoen euro betrekking op het samenvoegen van twee hoofdkantoren, hetgeen vanaf oktober dit jaar een bedrag van 4 miljoen euro per jaar moet opleveren.

In het afgelopen kwartaal bedroegen de onderliggende operationele kosten 102 miljoen euro, 10 miljoen euro lager dan dezelfde periode vorig jaar. Daarmee lijkt USG People de kostenkant op dit moment redelijk onder controle te hebben.

Vliegwiel
Voor de toekomst richt USG People haar peilen op voor haar sterke en perspectiefrijke markten, Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Samen met de genoemde kostenbesparingen moet dat de winstgevendheid in de komende jaren waarborgen.

Daarbij zal ook een verbetering van de uitzendmarkt onmiskenbaar noodzakelijk zijn. Wat dat betreft toonde USG People zich voorzichtig optimistisch.

De omzetontwikkeling in juni was beter dan in de rest van het kwartaal. Een enkele werkmaatschappij wist zelfs omzetgroei te boeken. De onderneming verwacht dat die positieve trend zich doorzet in de rest van het jaar.

Als dat zo is, zullen de lagere kosten als een vliegwiel voor de winst zorgen. Maar tot die tijd zal de winst marginaal blijven en is het te hopen dat de lagere kosten opwegen tegen de omzetdalingen.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen