VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Delta Lloyd onder druk door dividendvrees

De halfjaarcijfers van verzekeraar Delta Lloyd vallen beleggers zwaar. Vooral de verzwakking van de financiële positie geeft zorgen over het dividend.

Na de forse koersrally van circa 60 procent over de afgelopen twaalf maanden, laat het aandeel Delta Lloyd bij de publicatie van de halfjaarcijfers een aardige veer.

Door zwakke operationele - en vooral beleggingsresultaten en technische aspecten rond de recente verlaging van de kredietwaardigheid van Frankrijk is de balanspositie verder verslechterd.

Hoewel Delta Lloyd zich tot op heden een trouwe en ruimhartige dividendbetaler heeft getoond, bekruipt beleggers weer de angst dat het dividend niet houdbaar is.

Daarmee zou een stevige pilaar onder de beurskoers wegvallen. Het aandeel is goed voor een dividendrendement van 6- 7 procent.

Vooralsnog keert de Amsterdamse verzekeraar een stabiel interimdividend uit van 42 cent per aandeel, maar dat zegt nog weinig.

Verlies op Imtech
De zogeheten IGD solvabiliteit van de groep bedraagt per eind juni 184 procent, terug van 193 procent eind eerste kwartaal.

Deze daling wordt veroorzaakt door een nettoverlies van 103 miljoen euro dat de verzekeraar over de eerste jaarhelft heeft geleden.

Dit verlies wordt houdt verband met zwakke eigen beleggingsprestaties, waaronder de verdere waardedaling van het 5 procentbelang in Imtech, en de lagere marktrente.

Downgrade Frankrijk
Voor de waardebepaling van zijn pensioen- en verzekeringsverplichtingen hanteert Delta Lloyd het rendement van de de zogeheten ECB AAA curve.

Doordat ratingbureau Fitch op 12 juli Frankrijk de ‘triple A' status ontnam is het relatief hoge rendement op Frans staatspapier (2,3 procent, tegen 2.0 procent voor Nederland) uit de ECB AAA curve gevallen.

Hierdoor is het rendement van de ECB AAA curve gedaald en dus de contante waarde van de verplichtingen van Delta Lloyd gestegen. Exclusief Frankrijk zou de solvabiliteit terugvallen tot 171 procent.

Delta Lloyd hanteert een bandbreedte van 160-175 procent van de solvabiliteit voor het al dan niet uitkeren van dividend.

Vorige maand maakte de verzekeraar nog eigenhandig een aanpassing in de disconteringsvoet wat een positief effect had op de financiële positie. Zonder deze aanpassing berekenen analisten een solvabiliteit van nipt boven de 150 procent.

Dividend in gevaar?
De winstuitkering staat op de helling, zo lijkt het. Bestuursvoorzitter Niek Hoek ziet echter geen problemen.
Volgens de topman is verbetering voor de balanspositie aanstaande omdat het gemiddelde beleggingsrendement van momenteel 3,6 procent ruim boven de disconteringsvoet van 1,5 procent ligt.

Het Verbond van Verzekeraars is momenteel ook in gesprek met De Nederlandsche Bank (DNB) over alternatieve waarderingscurven en de gevolgen van de Franse downgrade op de solvabiliteit. Naar verwachting zal DNB binnen enkele weken uitsluitsel geven.

Ook operationeel zwak
Naast de beleggingsperikelen zijn ook de operationele prestaties van Delta Lloyd niet om over naar huis te schrijven.
Het netto operationele resultaat van Delta Lloyd is over de eerste jaarhelft met 5 procent gedaald tot 209 miljoen euro. De gemiddelde analistenverwachting lag op 218 miljoen euro.

Vooral de met 22 procent gedaalde bruto- premie-inkomsten bij het levenbedrijf hakt erin. Ceo Niek Hoek en de zijnen houden vast aan de doelstelling van 3 procent groei voor het operationele resultaat.

Onder de huidige moeilijke economische omstandigheden lijkt dat lastig realiseerbaar en zullen verdere kostenbesparingen hun werk moeten doen.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen