VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voorzichtiger toekomstbeeld kost Aegon ruim 400 miljoen euro

Bijzondere posten zorgen vaak voor verrassingen bij kwartaalcijfers, vaak in negatieve zin. Bij Aegon houden beleggers hun hart vast als zij hun blik laten afglijden op de winst- en verliesrekening.

In het en kwartaal kreeg de nettowinst van verzekeraar Aegon rake klappen.

Oorzaak was de honderden miljoenen euro's verlies op hedgecontracten die de verzekeraar tegen dalende aandelenkoersen moesten beschermen. De aandelenbeurzen bleken het in het eerste half jaar juist erg goed te doen.

In het derde kwartaal krijgt de winst opnieuw een tik. De nettowinst daalt met liefst 40 procent tot 227 miljoen euro ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar.

De voornaamste reden hiervoor is dat Aegon haar aannames voor de toekomstige ontwikkeling van de rente en aandelenkoersen "in lijn brengt met de huidige marktomstandigheden".

Realistischer
Door de aanpassing moet Aegon een boekverlies nemen van 405 miljoen euro. Grootste pijnpunt zit in de wijziging van de verwachte renteprognose die het concern 270 miljoen euro kost.

Waar Aegon uitging van een obligatierendement van gemiddeld 4 procent voor de komende vijf jaar is deze periode nu opgeschroefd tot 10 jaar.In de jaren daarna gaat het financiële bedrijf uit van gemiddeld 6 procent rendement.

Ook de aandelenrendementen zijn neerwaarts bijgesteld. Nu rekent Aegon met een rendement voor aandelen van 8 procent per jaar in plaats van 9 procent (koerswinst plus dividend). De aanpassing levert een boekverlies op van 135 miljoen euro.

Beleggers, die de oude aannames al weinig realistisch vonden, lijken content met de nieuwe aannames. Toch zijn deze bij een huidig rendement op een Duitse 10 jaarobligatie van 1,6 procent nog altijd niet conservatief te noemen.

30 procent korting
Beleggers hielden al rekening mee tegenvaller. De beurswaarde van Aegon ligt met 12,7 miljard euro zo´n kleine 30 procent onder de boekwaarde van het eigen vermogen van 17,8 miljard euro.

De boekwaarde van het eigen vermogen is de tegen de nieuwe aannames berekende contante waarde van alle in het verleden verkochte polissen (nog te verkopen polissen zitten hier niet bij). Er lijkt dus wat marge voor verdere afboekingen.

Daar komt bij dat het wel degelijk mogelijk is dat marktrentes op termijn omhoog gaan. Ooit zal de Amerikaanse Fed zijn monetaire steun moeten afbouwen.

Afbouw zal onvermijdelijk leiden tot hogere rentes. Dit is gunstig voor verzekaars omdat premie-inkomsten lucratiever kunnen worden belegd.

Dit maakt dat verzekeraars tot de selectieve groep aandelen behoren die zullen profiteren van minder monetaire steun.

Onderliggend degelijk
Een belegger die door de afboekingen heenkijkt ziet dat Aegon op de goede weg is. Het onderliggend resultaat steeg in het derde kwartaal met 7 procent tot 531 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De verbetering werd gedragen door zowel een groei uit de verkoop van verzekeringen en stijgende aandelenkoersen in het derde kwartaal. De waarde van nieuwe productie - de contante waarde van de in het derde kwartaal verkochte verzekeringen - steeg met 65 procent tot 285 miljoenen euro.

Het valt op dat de verkoop van levensverzekeringen, een moeizame business, weer in de lift zit met een plus(je) van 2 procent tot 412 miljoen euro. Met dank aan een forse stijging van de omzet in Groot Brittannië. In Nederland en Verenigde staten bleven de verkopen dalen.

De balans van Aegon oogt robuust, maar beleggers zijn teleurgesteld over het kapitaaloverschot op groepsniveau dat licht daalde tot 1,8 miljard euro, vanwege een kapitaalinjectie in de Britse activiteiten van 175 miljoen euro. Marktvorsers rekenden hier op een groei van enkele honderden miljoenen euro.

Dividend
Alles overziend heeft Aegon voldoende ruimte voor verdere ophoging van het dividend. Experts houden rekening met een slotdividend dat een cent hoger ligt dan vorig jaar, hetgeen betekent dat de totale uitkering over boekjaar 2013 23 cent zal bedragen.

Dat komt bij de huidige koers van ongeveer 5,90 euro neer op een dividendrendement van een kleine vier procent.  MEER AEGON:

8 augustus 2013

15 februari 2013

15 februari 2013

23 januari 2013

5 december 2012

8 november 2012

9 augustus 2012

29 mei 2012

10 mei 2012

17 februari 2012


Op de hoogte blijven in dit dossier?

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen