VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Delta Lloyd getergd door hard ingrijpen DNB

Delta Lloyd ligt overhoop met De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft de verzekeraar een miljoenenboete opgelegd en eist het vertrek van de financieel directeur. Beide kemphanen betrekken nu de juridische loopgraven.

Dat maakte de beursgenoteerde verzekeraar maandag bekend.

Delta Lloyd gaat de beide beslissingen van DNB nu aanvechten bij de rechter om "een onafhankelijk oordeel over het verschil van inzicht krijgen". Het afserveren van financieel directeur Emiel Roozen noemt Delta Lloyd "niet gerechtvaardigd en disproportioneel".

Uit een telefonische toelichting door president-commissaris Jean Frijns bleek dat Delta Lloyd en DNB in aanloop naar dit verdict van de centrale bank al sinds augustus vorig jaar steggelen over het gevoerde beleid van de verzekeraar.

Conflict
Dat conflict gaat zich nu naar de rechtszaal verplaatsen en spitst zich toe op het afdekken van renterisico door Delta Lloyd.

In het heetst van de eurocrisis bij een almaar dalende marktrente bepaalde DNB op 2 juli 2012 dat verzekeraars voortaan een vaste rekenrente (in jargon de ultimate forward rate) mochten gebruiken om de huidige waarde van verplichtingen die langer dan twintig jaar lopen, te ramen.

Hoe lager die zogeheten verdisconteringsvoet, hoe hoger de boekhoudkundige waarde van die verplichtingen die bijvoorbeeld voortvloeien uit verkochte levensverzekeringen.

Maar in de week daarvoor besloot Delta Lloyd onder verantwoordelijkheid van cfo Roozen juist haar indekking tegen een verdere rentedaling terug te brengen.

Teugels
Op de vraag tijdens de persconferentie of Roozen op eigen initiatief handelde en of de raad van commissarissen en de gespecialiseerde auditcommissie daarvan wisten, antwoordde Frijns dat "de transacties binnen zijn mandaat en het beleid van Delta Lloyd vielen en geen inbreuk is gemaakt op geldende procedures".

Tegelijkertijd trekt Delta Lloyd de teugels aan. Want commissarissen vinden volgens Frijns wel dat het risicobewustzijn en compliance binnen het bedrijf aanscherping nodig hebben.

Het risicomanagement zal ‘op alle niveaus' versterkt worden, tot in de hoogste bestuurslaag aan toe. De verzekeraar hoopt uiterlijk tijdens de komende aandeelhoudersvergadering in mei een chief risk officer te kunnen presenteren.

‘Onzorgvuldig'
Misbruik van vertrouwelijke informatie over een aanstaande rentewijziging, luidt nu dus het oordeel van DNB.
Volgens de toezichthouder is de beslissing om renteschommelingen minder af te dekken ‘onzorgvuldig' geweest en was deze ‘in strijd met het risicobeleid' van Delta Lloyd.

De toezichthouder meent bovendien dat de verzekeraar handelde om een "financieel voordeel te behalen op basis van vertrouwelijke informatie", aldus Frijns in zijn toelichting.

DNB wrijft dit Roozen persoonlijk aan. De financieel directeur, in mei van dit jaar nog voor vier jaar herbenoemd, is volgens de centrale bank ‘ongeschikt' om zijn functie nog langer te vervullen.

Ongeschikt
In een interview met zakenzender BNR zei Frijns dat DNB hiermee doelde op het ‘oordeelsvermogen' van Roozen.

Op dat aspect heeft de centrale bank de 46-jarige financieel directeur ongeschikt bevonden. Tegelijkertijd zegt DNB wel dat zijn integriteit niet ter discussie staat.

Volgens Frijns zou het "niet in het belang van Delta Lloyd zijn" om Roozen tijdelijk een stapje terug te laten doen in afwachting van de gerechtelijke uitspraak.

Behalve het aandringen op Roozens vertrek ‘uiterlijk op 1 januari 2016' moet Delta Lloyd een boete van 1,2 miljoen euro betalen.

Ook moet de verzekeraar 21,6 miljoen euro overmaken ‘wat overeenkomt met het financiële voordeel' dat de levensverzekeringsdochter van Delta Lloyd volgens DNB heeft behaald door zich minder in te dekken tegen renteschommelingen.{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen