VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Langzaam groeiend en met schulden beladen Bols naar de beurs

Met Lucas Bols komt een aansprekende naam naar de Amsterdamse beurs. Gezien de ontwikkeling van het bedrijf de afgelopen jaren past de belegger echter wel enige scepsis.

Lucas Bols, zoals het drankconcern formeel heet, maakte donderdag bekend dat het op korte termijn met een beursnotering 125 miljoen euro wil ophalen.

De beursgang volgens het management een volgende stap in zijn ontwikkeling en de uitrol van de strategie gericht op internationale groei.

Wat betreft groei heeft Bols echter geen spectaculaire prestaties neergezet de afgelopen jaren. Bols werd in 2006 door het management en investeringesmaatschappij AAC overgenomen van . Dat jaar draaide het een omzet van 65 miljoen euro.

In een perspresentatie die in 2009 werd gegeven werd een doelstelling van 5 procent groei per jaar genoemd. Bijna negen jaar verder blijkt de omzet echter slechts 78,7 miljoen euro te zijn. Dat komt neer op een van circa 2 procent per jaar.

Lening

Bols kreeg bij de verkoop door Remy Cointreau in 2006 van die partij een lening mee van 50 miljoen euro. Die lening had een maximale looptijd van zeven jaar.

Deze moest uiterlijk in het voorjaar 2013 worden afgelost. Er was bovendien een optie voor een vroegtijdige aflossing afgesproken van 10 miljoen euro na drie jaar. Hieraan was een rentevoordeel voor Bols gekoppeld.

Volgens Bols-cfo Joost de Vries heeft zijn bedrijf de lening in maart 2011 volledig afgelost. Uit de jaarcijfers 2010 van Remy Cointreau leek het nog alsof Lucas Bols had afgezien van deze optie. Niettemin heeft Lucas Bols volgens de financiële man toch nog een stukje van die optie kunnen benutten.

Het lijkt in ieder geval wel duidelijk dat het vooral de schuldpositie is die de afgelopen jaren flink is gegroeid.

Volgens De Vries had het drankenconcern aan het eind van het boekjaar 2013/2014 in totaal 175 miljoen euro aan schuld op de balans staan.

Uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde cijfers zou blijken dat die was onderverdeeld in een bankschuld (85 miljoen euro), een zogeheten mezzaninelening (35 miljoen euro) en het restant cumulatief preferente aandelen.

De opbrengst van de beursgang zal dan ook vooral worden gebruikt voor herfinanciering..

Wachten
Het is natuurlijk nog even afwachten met welk verhaal AAC en het management aan de man gaan proberen te brengen.
Een definitief oordeel is pas mogelijk als de partijen een prospectus hebben gepubliceerd.

Maar als het zover is doet de belegger er goed aan de voorgeschiedenis in het achterhoofd te houden.Gerelateerde artikelen