VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het aandeel Lucas Bols noteert al jaren meer dan 25 procent onder de koers waartegen de destillateur naar de beurs kwam. De bij de ipo beloofde groei kon het bedrijf niet waarmaken en anno 2022 ligt op dit gebied de lat nog steeds te laag. Waar liggen de uitdagingen?

Op lijstjes met aandelentips prijkt met enige regelmaat het aandeel Bols. De waardering van de kleine drankenproducent van 11 keer de winst steekt schril af bij die van de veel grotere concurrenten als Diageo (56 keer), Rémy Cointreau (40 keer) en Pernod Ricard (24 keer).

Er zijn overigens wel wat excuses voor die onderwaardering. De beursgang in 2015 moest Lucas Bols op een groeipad helpen, maar hier kwam het niet echt van. De afgelopen twee jaar waren bijvoorbeeld problematisch door de corona-lockdowns, waarbij veel horeca-omzet wegviel.

Wat zijn de vijf grootste uitdagingen van het concern?

1: Gebrek aan focus
De groei van Lucas Bols moet worden aangezwengeld. Zoveel is wel duidelijk, ook bij het management. Maar hoe dat moet gebeuren wordt niet heel helder. Ook niet uit de onlangs gelanceerde Fit for Growth-strategie.

Bols wil inzetten op innovaties, sluit overnames niet uit, en wil daarnaast op eigen kracht groeien met wereldwijde merken maar ook met de (veel) kleinere lokale merken. Zo valt te lezen in de toelichting op de strategie.

Topman Huub van Doorne wil hiermee duidelijk op meerdere borden tegelijk schaken. Toch schrijft hij in het jaarverslag juist dat de nieuwe strategie all about focus is.

Bols is een aansprekende naam, maar is met 92 miljoen euro omzet een relatief kleine speler. Juist vanwege die geringe omvang is de waaier aan merken en landen opmerkelijk. De destillateur voert meer dan twintig merken die in ruim honderd landen verkocht worden. Een flinke internationale dekking tot in de verre uithoeken van de wereld, maar het bedrijf mist vanwege die versnippering toch vooral een stevige voetafdruk. De vraag rijst of Bols juist niet meer gebaat zou zijn bij focus op de meer lucratieve merken en de meer lucratieve regio’s.

2: Magere ambities
Lucas Bols vermeldt in zijn publicaties weinig expliciete financiële doelstellingen, behalve het streven naar een organische groei van 4 tot 5 procent voor de wereldwijde cocktailmerken. Denk hier aan merken als Bols en Passoã.

Er zijn geen doelen voor het andere segment, de lokale likeuren, dat goed is voor 28 procent van de omzet.

In dit segment zijn regionale merken als Henkes en Coebergh opgenomen die volgens het bedrijf kunnen uitgroeien tot Global Brands. Maar ook dranken die steeds verder uit de gratie raken zijn hier ondergebracht, zoals bijvoorbeeld jenever (Bokma en Hartevelt). Als we de omzetverwachting voor dit segment op nul zetten, dan is de omzetgroei voor het gehele concern 3 tot 3,5 procent als de doelstellingen worden gehaald. Dat is mager.
Ten aanzien van de operationele marge, in het gebroken boekjaar2021/2022 circa 23 procent, geeft Bols ook geen doelstelling. Maar gezien de stevige prijsstijging van grondstoffen zal het al een hele kluif zijn deze winstgevendheid intact te houden.

3: Verwatering winst per aandeel
Na de overname van Passoã in 2016 die volledig met geleend geld werd gefinancierd, steeg de schuldratio tot een ongezond hoog niveau van meer dan 8 keer het bedrijfsresultaat in 2020. Om dit terug te brengen werd de dividenduitkering de afgelopen twee jaar overgeslagen en werd de vrije kastroom van 15,6 miljoen euro aangewend voor schuldaflossing. Maar de grootste bijdrage aan het aflossen van die schulden werd geleverd door beleggers. Door een aandelenuitgifte eind 2021 is 29 miljoen euro opgehaald. Inmiddels bedraagt het verhoudingsgetal tussen de (netto)schuld en het bedrijfsresultaat 2,7.

Met de overname van Tequila Partida moet deze forse inleg van beleggers weer wat beter gaan renderen. Dit merk wordt overgenomen voor een bedrag van maximaal 11 miljoen euro. Het valt echter niet te verwachten dat deze investering op korte termijn al voor een spectaculaire omzetgroei zorgt. De winst per aandeel ligt daarmee op 1,11 euro, een niveau dat voor de coronajaren ruimschoots werd overtroffen.

4: Ongelukkige deelnemingen
Dan zijn er nog de risico’s die samenhangen met het bedrijfsmodel van Lucas Bols. Het bedrijf hanteert een asset light model, waarbij geen directe productiefaciliteiten worden aangehouden. In plaats daarvan worden productie en distributie geregeld door joint-venture-partners.

Dat dit de nodige risico’s met zich meebrengt, blijkt uit de situatie rondom een joint venture in India, BolsKyndal. Vanwege tegenvallende resultaten moest Lucas Bols vorig jaar de volledige boekwaarde van deze dochter afschrijven. Nu blijkt dat er vanwege het plotselinge vertrek van de huisbank van de joint venture, opnieuw 1,9 miljoen aan kosten zijn gemaakt.

5: Salarisverhoging directie
Terwijl aandeelhouders met de aandelenemissie een forse bijdrage leverden aan het terugbrengen van schulden en als gevolg daarvan de winst per aandeel hebben zien teruglopen, beloont de raad van commissarissen de directie met een salarisverhoging. Ceo (basissalaris 482.000 euro) en cfo (290.000 euro) kunnen maximaal de helft van hun reguliere salaris per jaar extra bijschrijven als zij de langetermijndoelstellingen halen. Lucas Bols rechtvaardigt deze bonus onder meer door te stellen dat “dit plan bijdraagt aan de waardecreatie van Lucas Bols voor de lange termijn.”

Ceo Huub van Doorne is net begonnen aan een nieuwe termijn van vier jaar. Aan hem en zijn team nu de taak scherpe doelen neer te zetten en die ook te halen. Alleen dan kan er sprake zijn van die zo benodigde waardecreatie voor de lange termijn.
Gerelateerde artikelen