VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

IPO-checklist: Beursgang moet Lucas Bols op groeipad helpen

Lucas Bols maakt zich op voor een nieuwe periode als beursgenoteerd bedrijf. Met de emissieopbrengst gaat de drankenproducent de financiële huishouding opschonen.Wat moeten beleggers met dit aandeel? De VEB IPO-checklist geeft duiding.

De wat oudere belegger zal enig cynisme bij de rentree van Lucas Bols (Bols) op de Amsterdamse beurs moeilijk kunnen onderdrukken.

De maker van de gelijknamige jenever, Bols-likeuren en merken als Coebergh en Pisang Ambon is vooral bekend als voormalig onderdeel van een drie jaar durend geflopt fusieproduct met Wessanen.

In 1998 weekte investeringsmaatschappij CVC het los en verkocht Bols twee jaar later voor meer dan het dubbele door aan drankenimperium Rémy Cointreau. De Fransen deden de drankenproducent op hun beurt over aan het huidige management en durfinvesteerder AAC Capital.

Schuldeisers
Die eigenaren brengen de in 1575 opgerichte maker van geestrijke dranken nu naar het Damrak.

Zij zullen zowel een pluk van hun huidige aandelen als nieuwe stukken te koop aanbieden. De verkopers mikken op een opbrengst van zo'n 120 miljoen euro waarbij de uitgifteprijs tussen de 13,50 euro en 18 euro per aandeel zal komen te liggen.

Het belangrijkste motief voor de beursrentree van Bols is gelegen in het aflossen van de schulden. De drankproducent kan zelf geen geld bijschrijven en dus ook geen middelen rechtstreeks gebruiken voor bijvoorbeeld innovaties of overnames om de groei aan te zwengelen.

Aandeelhouder AAC is tevens de grootste lening verstrekker en ontvangt 68,8 miljoen euro. Topman Huub van Doorne en zijn echtgenote krijgen 2,6 miljoen euro en het restant (47,4 miljoen euro) gaat naar de bank.

Beleggers kunnen inmiddels via hun effectenbroker intekenen op de aandelen. Op 4 februari moet de beursnotering een feit zijn.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe staat het betrekkelijke kleine Bols ervoor en wat mogen beleggers verwachten? Een aantal wetenswaardigheden uit het 264 pagina's tellende emissiedocument.

Waardering: 7
Het uiteindelijke rendement voor een belegger is voor het grootste deel afhankelijk van de instapprijs. Hoe zit dat bij Bols?

Het vergelijken van Bols met soortgelijke bedrijven is niet eenvoudig. Met een jaaromzet uit likeuren, jenever, gin en wodka van krap 80 miljoen euro komt de distilleerder niet in de buurt van giganten als het Britse Diageo en Rémy Cointreau.

De huidige eigenaren lijken Bols niet buitensporig duur in de markt te zetten.

Als we uitgaan van de operationele winst (ebitda) van vorig jaar - 21,5 miljoen euro - en hier 3 miljoen aan rentelasten van af trekken - de rente die Bols zal betalen nadat de schuld met 120 miljoen is afgebouwd - komt de nettowinst op zo'n 13,9 miljoen euro. Hierbij is uitgegaan van een belastingtarief van 25 procent.

Bij een totaal aantal nieuwe uitstaande aandelen van 12,5 miljoen zal de koerswinstverhouding 14,3 bedragen. Als de aandelen uiteindelijk aan de onderkant van de uitgiftevork (13,50 euro) zullen worden geplaatst, bedraagt deze ratio 12,3. Bij een plaatsing aan de bovenkant (18 euro) is het verhoudingsgetal 16,4.

De operatie waardeert (beurswaarde plus schulden) Bols grofweg tussen de 187 en 207 miljoen euro.

Hoewel lastig te vergelijken, is dit een stuk minder dan voor de aandelen Diageo (20 keer de verwachte winst van 2015) en Rémy Cointreau (35 keer) betaald wordt.

Balans: 6
Hoge schulden maken een onderneming kwetsbaar voor tegenvallers.

Zo paste het bedrijfsresultaat van 22 miljoen euro over het laatste (gebroken) boekjaar 2014 ruim 5 keer in de nettoschuld van 120 miljoen euro. Bij de meeste bedrijven met een notering aan het Damrak ligt deze ratio een stuk lager.

Aangezien de emissieopbrengst zal worden gebruik om de schuldenberg te verlagen, daalt de nettoschuld fors.

Bols geeft in het prospectus aan dat de schuld eind derde kwartaal ongeveer 66 miljoen euro zou zijn geweest als met de emissie rekening was gehouden. De schuldratio komt dan op ongeveer 3.

Dat is ruim onder de bankafspraak van 4, maar nog altijd redelijk zwaar gefinancierd. Het lijkt aannemelijk dat het bedrijf de schulden verder zal afbouwen uit de kasstroom in de komende jaren.

Verdiencapaciteit: 7
Bols is een aansprekende naam, maar relatief klein. De distilleerder heeft meer dan twintig merken die in 100 landen verkocht worden. Haast een wereldwijde dekking, maar het bedrijf mist vanwege die versnippering toch vooral een stevige voetafdruk.

Met een omzet over de laatste drie jaren van telkens zo'n 80 miljoen is ze bovendien kleiner dan bijvoorbeeld voetbalclub Ajax.

Groei zou vooral in de cocktailmarkt te vinden zijn, waar Bols enkele nieuwe producten wil lanceren.
Die stabiele omzet maakt dat de operationele ontwikkeling door de jaren heen niet spectaculair is, maar wel degelijk. Ook de ebita en nettowinst vertoonden maar weinig schommelingen.

Dividendbeleid: 8
De aantrekkingskracht zit vooral in de aanzienlijke jaarlijkse operationele kasstroom van 22 miljoen euro. Omdat investeringen redelijk beperkt zullen zijn en Bols flink minder kwijt is aan rentebetalingen blijft er meer geld over in kas.

Geld dat topman Van Doorne deels richting beleggers wil laten stromen. Hij verkoopt het bedrijf nu vooral als stabiel dividendaandeel.

De helft van de nettowinst wil Bols uitkeren aan beleggers. Hiermee zal het dividendrendement op ongeveer 3,5 procent komen te liggen. De uitkering zal twee keer per jaar plaatsvinden.

Free float en zeggenschap: 7
In de nieuwe situatie zal 65 procent van de aandelen in handen zijn van het beleggend publiek, de overige 35 procent blijft in handen van investeerder AAC en het management.

Als de huidige eigenaren gebruik maken van een speciale optie (in jargon de overtoewijzingsoptie) om meer aandelen uit te geven, zal driekwart van de aandelen in handen zijn van nieuwe beleggers.

In beide situaties hebben AAC en het management dus een aanzienlijke stemmenmacht in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Zolang AAC minimaal tien procent van de aandelen houdt, heeft de durfinvesteerder recht op een van de vier commissariszetels.

Andere Bols-feiten
Uit het emissiedocument blijkt ook nog het volgende:

- De bezittingen van Bols bestaan bijna volledig uit immateriële activa (circa 215 miljoen van 250 miljoen). De merken dus. Volgens de boekhoudregels moet periodiek worden beoordeeld of de boekwaarde houdbaar is. Sinds 2006 heeft dat niet geleid tot een bijstelling.

- Het intellectueel eigendom van het merk Bols en de rechten op de Bols-recepten liggen op dit moment nog bij Rémy Cointreau. Contractueel is vastgelegd dat het eigendom in maart 2016 overgaat naar Bols.

- Een investeringsfonds van Rabobank en nog enkele fondsen hebben zogeheten warrants. Die geven hen het recht om bij de beursintroductie 217 duizend Bols-aandelen te kopen voor twee euro per stuk. Een gewone belegger betaalt minimaal 13,50 euro.


Goed om te weten


- De VEB heeft een aantal aandachtspunten op het vlak van de waardering, verdiencapaciteit, en financiële huishouding op een rij gezet.

- Dit betekent niet dat de VEB aan- of afraadt om aandelen Bols te kopen, of in te schrijven op de emissie.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen