VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

PostNL heeft hulp van buiten nodig om in 2016 dividend uit te kunnen keren

Bijna vier jaar geleden werd het aandeel PostNL als dividendaandeel op de beurs gelanceerd. Sindsdien is er maar één keer winst uitgekeerd aan aandeelhouders. Volgend jaar wil het bedrijf zijn belofte weer oppakken. Als het flink meezit.

"Sterk" noemt ceo Herna Verhagen de jaarcijfers van PostNL.

Een combinatie van kostenbesparingen, een hogere postzegelprijs en een stijging van het aantal bezorgde pakketten zorgde in 2014 voor groei van de winst.

Beleggers zijn positief verrast en op de beurs stijgt de koers met meer dan tien procent tot bijna 4 euro.
Aandeelhouders zullen vooral in hun nopjes zijn met de operationele cashwinst die in een jaar verdubbelde tot 293 miljoen.

Ook voor 2015 denkt PostNL op winstniveaus van deze orde van grootte uit te komen; het bedrijf is in zijn voorspellingen wat dat betreft stelliger dan begin vorig jaar.

Nu het langzaamaan wat beter gaat bij PostNL komt een belofte die het concern bij de scheiding met TNT Express in mei 2011 deed weer wat dichterbij: uitkering van dividend. Tot nu kregen beleggers alleen in september 2011 een paar cent winstuitkering.

Maar hoe zeker is een uitkering en hoeveel kunnen beleggers verwachten?

1. Hoe hoog?
Laten we met de laatste vraag beginnen: de hoogte van het dividend PostNL.

Om een indruk te geven van de winstuitkering nemen we aan zijn eigen winstdoelstelling voldoet, zonder al te uitzonderlijk te presteren. Daarbij hoort een (operationele) cashwinst in 2016 (dus over volgend jaar) van 300 miljoen euro.

Na aftrek van een verwachte pensioenbijstorting, rentelasten en belastingen blijft er een netto cashwinst over van 158 miljoen euro.

Deze nettocashwinst is van belang voor het dividend, want PostNL heeft aangekondigd driekwart van dit bedrag uit te keren. Omgerekend naar een bedrag per aandeel bedraagt de uitkering 27 cent.

Een uitkering van 27 cent in 2016
Operationele cashwinst (mln)  300
Pensioenbetalingen (mln)  -30
Rentelasten (mln)  -60
Belastingen (25 procent)  (mln)  -52
Onderliggende netto cashwinst (mln)  158
Pay out ratio  75%
Totaal dividend  (mln) 119
Uitstaande aandelen  440
Dividend per aandeel €0,27


Op de huidige koers van 3,95 euro, betekent dit dat beleggers mogen rekenen op een dividendrendement van 6,85 procent volgend jaar (0,27 euro gedeeld door 3,80 euro).

Dat is aanzienlijk meer dan de aandelen van branchegenoot BPost in België die een dividendrendement over 2016 van iets meer dan 5 procent geven.

2. Haalbaar?
Tot zover het rijk rekenen. Grote vraag is of PostNL daadwerkelijk dividend kan of mag betalen. Afgelopen jaren was het de onderneming simpelweg niet toegestaan om winst uit te keren omdat het kampte met een negatief eigen vermogen.

Dat gat in de balans is afgelopen tijd zienderogen geslonken. Aan het einde van 2014 stond PostNL nog 597 miljoen in het rood tegenover 743 miljoen euro drie maanden eerder.

Het eigen vermogen verbeterde doordat het concern een stevige winst boekte. PostNL heeft bovendien zijn aandelenbelang in zusterbedrijf TNT Express meer waard zien worden - PostNL heeft nog 14,8 procent van de aandelen in TNT Express in bezit.

De impact van een lagere rente, die de balans van PostNL raakt vanwege pensioenverplichtingen was met 25 miljoen euro beperkt

Komende twee jaar zal het negatieve eigen vermogen volgens de verwachting van analisten verder afnemen. Zij verwachten dat het post- en pakketbedrijf in de komende twee jaar 450 miljoen euro winsten aan de reserves kan toevoegen.

Maar daarmee is het gat in de balans nog niet gedicht. Er resteert nog altijd 147 miljoen euro negatief vermogen.

Dit gat zal gedicht moeten worden door een verdere stijging van het aandeel TNT Express of hogere rentes die zorgen voor lagere pensioenverplichtingen.

De impact van de stand van de rente zal het snelst tot resultaat leiden, maar juist hier is de huidige stand van zaken niet erg bemoedigend. De rentestand is historisch laag en het ziet er voorlopig niet naar uit dat de Europese Centrale Bank reden ziet tot een verhoging. Sterker: geld goedkoper maken is komende tijd het devies.

PostNL zelf is gematigd positief over een dividend in 2016. Financiële man Jan Bos laat desalniettemin weten dat uitkering voor 40 procent afhankelijk is van invloeden van buiten (belang TNT Express en de rente). Dat is een duidelijke waarschuwing aan beleggers om zich nog niet al te vroeg rijk te rekenen.

DE CIJFERS IN EEN NOTENDOP
PostNL laat nette financiële cijfers zien over 2014. Een rondje langs de drie divisies.

- De ouderwetse postactiviteiten lieten degelijke cijfers zien. Ondanks aanhoudende volumedalingen (9,3 procent) steeg de operationele contante kasstroom in het vierde kwartaal van 75 miljoen euro naar 99 miljoen euro.

De verbetering kwam voornamelijk tot stand tot door kostenbesparingen, lagere pensioenlasten en een hogere postzegelprijs.

- De afdeling pakketten presteerde sterk. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 12 procent. De operationele cashwinst nam over de laatste drie maanden van vorig jaar met een derde toe tot 33 miljoen euro.

- De Internationale activiteiten groeiden qua omzet weliswaar met 10 procent, de operationele winst kelderde van 8 miljoen tot 3 miljoen euro. Vooral in Duitsland heeft het concern last van moordende concurrentie.

- Het gat in de balans werd het afgelopen kwartaal kleiner: het eigen vermogen daalde van 743 miljoen euro tot 597 miljoen euro. De verbetering kwam door winstverbeteringen en een koersstijging van TNT Express.

De impact van een lagere rente was met 25 miljoen euro beperkt. Alleen als het eigen vermogen positief is, mag PostNL dividend uitkeren. Gerelateerde artikelen