VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Twee hoofdrolspelers in het conflict tussen verzekeraar Delta Lloyd en De Nederlandsche Bank gooien het bijltje er bij neer. Financieel directeur Emiel Roozen en president-commissaris Jean Frijns vertrekken na een voor de verzekeraar ongunstig rechtbankvonnis.

Het vertrek van cfo Roozen en Jean Frijns komt na een voor Delta Lloyd pijnlijke uitspraak van de Rotterdamse rechtbank. Die heeft enkele dagen geleden de bezwaren van De Nederlandsche Bank (DNB) tegen de risicobeheersing van de verzekeraar grotendeels gegrond verklaard.

Delta Lloyd maakte ook bekend zich neer te leggen bij het vonnis en haar verlies te nemen.

‘Duidelijkheid’
‘Het vonnis is een teleurstelling voor ons, maar schept wel duidelijkheid’, zo zei vertrekkend president-commissaris Frijns in een telefonische toelichting.

‘Ik ben teleurgesteld en het beste dat je dan kunt doen is je consequenties trekken. Ik ben opgelucht dat we nu door kunnen.’

Met hun aftreden is de opschudding van de hoogste echelons bij Delta Lloyd compleet. Het concern heeft sinds begin dit jaar een nieuwe topman in de persoon van Hans van der Noordaa. Eind mei trad bovendien een nieuw hoofd risicobeheer toe tot de raad van bestuur.

De verzekeraar zal nu ook op zoek moeten naar een nieuwe financieel eindverantwoordelijke. Volgens Frijns zullen de andere commissarissen wel aanblijven.

Nauw
De boete van 22,8 miljoen euro die DNB eind december aan Delta Lloyd had opgelegd is dan wel door de rechtbank met 120 duizend euro verlaagd, maar die oordeelde vooral dat de toezichthouder terecht bezwaren heeft gehad tegen het handelen van enkele Delta Lloyd kopstukken in de zomer van 2012.

Gevolg was dat de positie van de beide boegbeelden die zo openlijk hadden gekozen voor de tegenaanval op DNB in het nauw was gekomen.

De rechtbank ging overigens niet mee in de overtuiging van de centrale bank dat cfo Roozen moet worden “heengezonden”. DNB vond hem “ongeschikt” voor zijn functie en had volgens een eerdere toelichting van Frijns bedenkingen bij zijn “oordeelsvermogen”.

Roozen neemt nu per direct ontslag na 13,5 jaar bij de Amsterdamse verzekeraar te hebben gewerkt. President-commissaris Jean Frijns zal vanaf 1 oktober vertrekken “om zijn opvolging ordentelijk te laten verlopen”.

Recordboete
De verzekeraar die deel uitmaakt van de 25 hoofdfondsen van de Amsterdamse beurs had eind december vorig jaar bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de boete van 22,8 miljoen euro.

Dat was de hoogste sanctie die DNB ooit aan een financiële instelling had opgelegd.

De centrale bank was van mening dat de besluitvorming over het afdekken van het renterisico door Delta Lloyd in juni 2012 “onzorgvuldig” is geweest, niet had mogen gebeuren en “niet in overeenstemming was” met het risicobeleid van Delta Lloyd.

Nieuwe boete
Delta Lloyd maakte ook bekend dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete van 750 duizend euro heeft opgelegd aan de vermogensbeheertak van de verzekeraar. Dat was nog niet eerder bekend.

De boete van DNB had betrekking op het levensverzekeringonderdeel van Delta Lloyd (delta Lloyd Leven), maar volgens Frijns moet daar niks achter gezocht worden.

‘Het gaat om dezelfde acties en destijds door Delta Lloyd genomen beslissingen’, zo zei Frijns tijdens de persconferentie. ‘Ons vermogensbeheeronderdeel staat onder toezicht van de AFM.’

Uit een reconstructie van NRC vorige week bleek dat een Amerikaanse zakenbank de AFM destijds op de hoogte had gesteld van opvallende transacties met rentederivaten. DNB stelde een eigen onderzoek in.

Twist
De twist tussen toezichthouder en Delta Lloyd spitste zich toe op het afdekken van renterisico door de verzekeraar.

In het heetst van de eurocrisis bij een almaar dalende marktrente bepaalde DNB in juli 2012 dat verzekeraars voortaan een vaste rekenrente mochten gebruiken om de waarde van hun verplichtingen die langer dan twintig jaar lopen, te ramen. Hoe lager die zogeheten verdisconteringsvoet, hoe hoger de boekhoudkundige waarde van die verplichtingen die bijvoorbeeld voortvloeien uit verkochte levensverzekeringen.

Maar juist in de week daarvoor besloot Delta Lloyd onder verantwoordelijkheid van cfo Roozen en toenmalig topman Niek Hoek haar indekking tegen een verdere rentedaling terug te brengen.

Volgens DNB had dit niet mogen gebeuren, omdat ze door de uitnodiging met voorkennis handelden. De centrale bank was van mening dat de besluitvorming over het afdekken van het renterisico “onzorgvuldig” is geweest, niet had mogen gebeuren en “niet in overeenstemming was” met het risicobeleid van Delta Lloyd.

Delta Lloyd heeft altijd gezegd het niet eens met die conclusies van DNB en noemde de strafmaatregelen “disproportioneel”.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen