VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Vereniging van Effectenbezitters heeft vandaag 15 voormalige bestuurders en commissarissen van het failliete Imtech aansprakelijk gesteld voor de door de Imtech aandeelhouders geleden schade in de periode na februari 2013.

De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening aan beleggers. Zo liet Imtech in mei 2015 nog weten positieve cijfers over 2015 te verwachten. Bestuursvoorzitter Van de Aast kondigde zijn afscheid aan met de mededeling dat de blik nu op de toekomst kon worden gericht. Imtech lijkt na februari 2013 nooit “in control” te zijn geweest.

Onderzoek
Imtech heeft op 13 augustus 2015 haar faillissement aangevraagd. Het faillissement betekent dat de EUR 1,1 miljard die de onderneming in juni 2013 en oktober 2014 bij haar aandeelhouders ophaalde, is verdampt.

De VEB zet daarom vraagtekens bij het interne toezicht door bestuur, naast de rol van de commissarissen en de werkzaamheden van de externe accountant.

De VEB voorziet dat een breed onderzoek gewenst is om alle feiten boven water te krijgen.

Dit onderzoek moet duidelijk maken wat zich bij Imtech heeft afgespeeld nadat de fraude in Polen en Duitsland in februari 2013 aan het licht kwam en CEO Van der Bruggen en CFO Gerner het veld moesten ruimen. Over de feiten en omstandigheden uit de periode voor februari 2013 heeft de VEB al een schikking getroffen.

Accountant en banken
Accountant KPMG plaatste op 17 maart 2015 nog haar goedkeurende verklaring onder de Imtech jaarrekening over 2014. In de bijbehorende toelichting liet de accountant weten “there remain no material uncertainties with respect to going concern”.

De accountant dient bij zijn continuïteitsoordeel een periode van minimaal 12 maanden in de toekomst in acht te nemen.

De VEB is eveneens zeer kritisch op de rol van de banken, in het bijzonder bij de twee claimemissies waarmee EUR 1,1 miljard werd opgehaald bij aandeelhouders.

 

Meld u hier aan om op de hoogte te blijven van deze actie 

Let op: was u voor 7 februari 2015 lid (en bent u dat nu nog), en staat u aangemeld voor de Imtech-schikking (oude actie)? Dan heeft de VEB u, bij wijze van service, automatisch voor deze nieuwe actie geregistreerd. U hoeft zich hier dan dus niet voor aan te melden. 

 
Gerelateerde artikelen