VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vragen over functioneren Imtech accountant

De VEB wil een oordeel van de accountantskamer over de controle van de Imtech jaarrekening 2014.

Accountant KPMG plaatste op 17 maart 2015 nog haar goedkeurende verklaring onder de Imtech jaarrekening over 2014. In de bijbehorende toelichting liet de accountant weten “there remain no material uncertainties with respect to going concern”. 

Tekst uit uitgebreide accountantsverklaring in Imtech jaarrekening 2014

Going concern assumption

Management’s assessment of the going concern assumption has been identified as a key audit matter, as it requires significant judgment. 

For our audit of the going concern assumption as disclosed in note 2 to the consolidated financial statements we evaluated and tested the assumptions, methodologies, and data used by the Company. This included comparison to actual 2014 results and expected results from improvement plans initiated by management including restructuring plans and by analysing sensitivities. We included in our team going concern experts to assist us with these procedures. 

We noted that the Company has been able to significantly improve its financial position when compared to 30 June 2014. Given the financial covenant waivers obtained by the Company through Q1 of 2016 we specifically focused on those sensitivities in the available liquidity headroom where a reasonably possible change in assumptions per division, including timing of cash flows, could cause the Company to have to obtain additional liquidity. We also assessed the historical accuracy of management’s estimates and noted limited predictive accuracy of the Company in the past. We also noted that contingencies have been included in and sensitivities have been applied to the 2015 budget, most notably for Germany. 

The Company anticipates realising significant improvement in both operational results and working capital. We noted a risk that these planned operational improvements in 2015 do not occur at the forecasted pace or that the cash outflow resulting from the final outcome from contingent liabilities is higher than expected. The Company has options available to mitigate pressure on the liquidity. Although a level of uncertainty remains, we concur with management’s conclusion in note 2 to the consolidated financial statements that there remain no material uncertainties with respect to going concern.


Een paar maanden later, op 13 augustus 2015, vroeg Imtech haar faillissement aan. De accountant dient bij zijn continuïteitsoordeel een periode van minimaal 12 maanden in de toekomst in acht te nemen.

Het faillissement betekent dat de EUR 1,1 miljard die Imtech in juni 2013 en oktober 2014 bij haar aandeelhouders ophaalde, is verdampt

Tuchtklacht in de loop van 2016
De VEB bevestigt dit na uitlatingen hierover van AFM bestuurslid Gerben Everts tegen De Financiële Telegraaf.

De tuchtklacht zal worden gericht tegen betrokken  KPMG-partner Marc Thunnissen. Hij is de opvolger van KPMG accountant Riegman. Riegman zag de grootschalige fraude in Polen en Duitsland die begin 2013 aan het licht kwam, over het hoofd. Riegman werd na dit Pools/Duitse debacle vervangen door Thunnissen.

De tuchtklacht zal naar verwachting in de loop van 2016 worden ingediend.

AFM: “terechte” vragen van beleggers
AFM-bestuurder Everts liet in de Telegraaf weten dat het „terecht” is dat beleggers vragen over de rol van de accountant van Imtech beantwoord willen zien.

Everts heeft vergelijkbare vragen over het weinig kritisch functioneren van de accountant. „De vraag is of die accountant niet kritischer had moeten zijn op de verslaggeving en de continuïteit. Het is ook goed om dat bij de rechter te toetsen, dat hoort zijn rechtsgang te hebben.”

Bestuurders, commissarissen en banken
In september stelde de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk. De VEB is eveneens zeer kritisch op de rol van de banken, in het bijzonder bij de twee claimemissies waarmee EUR 1,1 miljard werd opgehaald bij aandeelhouders.

Eerdere VEB schikking over “2013”
De VEB schikte in oktober 2014 met Imtech en KPMG over de feiten die in februari 2013 aan het licht kwamen. Toen bleek dat Imtech in Polen en Duitsland grotendeels luchtkastelen had gebouwd. Deze schikking wordt momenteel afgewikkeld. De tuchtprocedure zal zien op het handelen van de Imtech accountant ná februari 2013.  
Gerelateerde artikelen