VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

DocData zet minderheidsaandeelhouders bij de verkoop van de e-commerce-activiteiten buitenspel. De VEB vraagt om opheldering over het biedingsproces en de hoogte van het bod.

Beleggersvereniging VEB heeft DocData namens haar achterban om meer informatie gevraagd over het overnametraject en de geboden prijs voor het e-commerce-onderdeel.

Die activiteit doet de logistieke afhandeling van bestellingen bij webwinkels van de Bijenkorf, bol.com en warenhuis V&D. Lees hier de VEB-brief


Buitenspel

Bestuur en commissarissen van het vanuit Waalwijk opererende DocData raden aandeelhouders aan om op de aanstaande aandeelhoudersvergadering op 16 december in te stemmen met de verkoop van de e-commerce-activiteiten aan het Amerikaanse Ingram Micro.

Maar dat is niet meer dan hamerstuk. Door de structuur van de transactie is de deal eigenlijk al beklonken. 63,9 procent van het aandelenkapitaal heeft onvoorwaardelijk toegezegd in te stemmen met de transactie.

De transactie is zo in elkaar gezet dat minderheidsaandeelhouders – circa 36 procent van het aandelenkapitaal – geen tegengas meer kunnen geven. Bij een regulier openbaar bod op de aandelen is dat anders. Dan kan een belegger gedurende een bepaalde fase in het gehele overnametraject aan een rechter vragen of de prijs wel fair is. Ook al heeft hij maar één aandeel.

DocData-beleggers zitten nu met de vraag in hoeverre bestuur en commissarissen gedurende het overnameproces wel voldoende rekening hebben gehouden met de positie en belangen van de minderheidsaandeelhouders.  Lees hier onze volledige analyse van de situatie

Onderbouwing bod

Gezien het groeipotentieel van de e-commercetak is de vraag of het bod van Micro wel een accurate weerspiegeling is van de werkelijke waarde van het onderdeel.

De huidige onderbouwing van het bod door DocData volstaat niet en de VEB roept DocData op om beter uit te leggen waarom het bod redelijk zou zijn.

Ook is de vraag waarom een overname überhaupt nodig zou zijn en waarom DocData meent dat het haar financiële en strategische doelstellingen niet zelfstandig kan halen? In het verleden maakte DocData slechts sporadisch gebruik van haar beursnotering

Ook vraagt de VEB zich af of DocData niet in het belang van beleggers naar de markt had moeten communiceren dat het benaderd was door partijen die geïnteresseerd waren om het onderdeel over te nemen.

Dit was een duidelijk signaal geweest dat het onderdeel te koop stond en had interesse van verschillende potentiële bieders kunnen losmaken.

Nu kwam de verkoop voor een aanzienlijke groep beleggers als een volslagen verrassing.  

 
Gerelateerde artikelen