VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In augustus meende bestuursvoorzitter Hans van der Noordaa dat er nog geen noodzaak was tot een aandelenemissie bij Delta Lloyd. Ruim drie maanden later vraagt de verzekeraar aandeelhouders om 1 miljard euro bij te storten, zonder daarbij veel garanties te kunnen geven over de toekomst.

De claimemissie werd maandag aangekondigd. Aandeelhouders moeten goedkeuring geven tijdens een nog uit te schrijven aandeelhoudersvergadering. De feitelijke emissie zal waarschijnlijk in februari worden gelanceerd. 6 vragen over de claimemissie en de toekomst van de verzekeraar.

Waarom is dit nodig?

Delta Lloyd heeft net als alle verzekeraars te maken met de overgang naar het toezichtregime Solvency II. Hierdoor verandert de berekening van de kapitaalratio, die weergeeft in hoeverre de verzekeraar bestand is tegen verliezen. Kort gezegd heeft Delta Lloyd onderzocht wat de kapitaalratio zal zijn onder Solvency II en is tot de conclusie gekomen dat deze te laag is.

Wat betekent de emissie voor zittende aandeelhouders?

Zij zullen een flink bedrag moeten bijstorten, of, als ze dat niet willen, moeten accepteren dat hun belang in de verzekeraar verwatert. De marktwaarde van Delta Lloyd is op dit moment ruim 1,6 miljard euro. Hoeveel verwatering er zal plaatsvinden hangt af van de interesse die er in de markt is voor de nieuwe aandelen. Hoe meer interesse, hoe minder nieuwe aandelen Delta Lloyd zal moeten uitgeven en hoe minder verwatering.

Hoe steekt deze emissie af tegen eerdere emissies?

Een andere grote emissie die onder druk van buitenaf werd gedaan was die van ING in 2009. Dit concern haalde toen 7,5 miljard euro op voor de aflossing van staatsschuld. ING had toen een marktwaarde van circa 18 miljard dollar. De verhouding tussen de marktwaarde en het nieuw op te halen kapitaal was dus duidelijk gunstiger dan bij Delta Lloyd nu.

Desondanks werd het aantal uitstaande aandelen ING bijna verdubbeld, voor elke zeven aandelen kwamen er zes bij. Veel hangt af van de marktomstandigheden en de koersontwikkeling de komende tijd, maar het lijkt voor de hand te liggen dat het aantal uitstaande aandelen Delta Lloyd zeker zal verdubbelen.

Wat doet Delta Lloyd nog meer?

Er wordt een aantal aanvullende maatregelen genomen om de kapitaalpositie te verbeteren. Zo gaat het belang in Van Lanschot mogelijk in de verkoop en wordt de portefeuille met commercieel vastgoed te koop gezet. Delta Lloyd schrapt ook het eindejaarsdividend over 2015.

Wat is de toekomst van het dividend?

Over 2016 wil het bedrijf wel weer 130 miljoen euro dividend uitkeren. Volgens topman Hans van der Noordaa is dit meer dan er de afgelopen drie jaar aan dividend is betaald. Gezien de komende verwatering van het aandeel zal de dividenduitkering per aandeel echter de laagste ooit worden. Verder zal het dividend voortaan in principe in contanten worden uitgekeerd. Aandeelhouders die aandelen willen, kunnen die krijgen, maar de korting die daarop eerder werd gegeven vervalt. Overigens wordt het nieuwe dividendbeleid pas tijdens de investeerdersdag in mei volgend jaar gepresenteerd.

Is het allemaal genoeg?

Die datum van mei volgend jaar was er een die Van der Noordaa en zijn chief risk officer Annemarie Mijer maandag vaker noemden in een toelichting voor analisten. Hier lijkt ook de grote zwakte te zitten in het hele plan voor de claimemissie. De kapitaalpositie komt waarschijnlijk wel op orde, maar pas in mei krijgen investeerders een volledige strategie-update en komt meer duidelijkheid over het lange termijn perspectief van Delta Lloyd.

Overigens zijn er verschillende onzekerheden over de impact van regelgeving die ook dan nog boven de markt blijven hangen. Het gaat dan om de behandeling van voor belasting verrekenbare verliezen, de behandeling van NHG-hypotheken en de rente die verzekeraars moeten gebruiken voor waardering van hun verplichtingen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen