VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers betalen een forse prijs voor het feit dat Delta Lloyd jarenlang scherp aan de wind zeilde. Nieuwe kapitaalregels dwingen de verzekeraar tot een kapitaaluitgifte die voor een enorme winstverwatering zorgt.

Na maanden van onzekerheid krijgen beleggers duidelijkheid van Delta Lloyd over de gevolgen van nieuwe bufferregels. Deze boodschap is verre van aangenaam. 

Het slotdividend wordt gepasseerd, er komt een kapitaaluitgifte die kan oplopen tot een miljard euro en de toekomstige winstgevendheid staat onder druk.

Nadat beleggers sinds begin augustus ruim de helft van hun vermogen zagen verdampen, gaat er maandag nog eens ruim tien procent van het aandeel af (koers 6,80 euro) toen de verzekeraar beleggers het zwarte brood presenteerde.

Aandeelhouders zien een sloot nieuwe aandelen op zich afkomen.

Gegokt en verloren

Het demasqué van Delta Lloyd is pijnlijk. De voorganger van Hans van der Noordaa, Niek Hoek, boekte vette winsten door relatief risicovol te beleggen en weinig buffers aan te houden.

Beleggers die, bijvoorbeeld tijdens aandeelhoudersvergaderingen, vraagtekens plaatsten bij het risicoprofiel werden steevast gewezen op het feit dat Delta Lloyd conservatief omgaat met het berekenen van haar buffers.

“Delta Lloyd is de enige verzekeraar in Europa die zijn verplichtingen op echte marktwaarde heeft staan”, aldus Niek Hoek op de aandeelhoudersvergadering in mei vorig jaar. Luister hier naar de toelichting van de VEB op BNR

Inmiddels is Hoek, samen met zijn toenmalige medebestuurders, van het podium verdwenen en wordt het nieuwe bestuur, onder leiding van Van der Noordaa, geconfronteerd met een gapend gat in de balans als gevolg van de invoering van nieuwe bufferregels.

Waar andere verzekeraars in aanloop naar de wijziging van bufferregels de rem zetten op de verkoop van polissen, bleef Delta Lloyd gas geven. De verzekeraar betaalt hier nu de prijs voor.

Maandag maakte Delta Lloyd bekend in plaats van interne modellen – waarbij eigen rekenmethodes gebruikt werden – een standaardmodel te kiezen om de solvabiliteit te berekenen. De eigen modellen volstonden niet om langer goedkeuring te krijgen van de toezichthouder.

Het bufferpercentage volgens het standaardmodel staat nu op 136 procent. Door de kapitaaluitgifte en een trits aan andere maatregelen, waaronder de verkoop van commercieel vastgoed en de mogelijke verkoop van een belang in Van Lanschot, moet dit percentage klimmen naar 175 tot 180 procent. Dat is aan de bovenkant van Delta Lloyd’s eigen bandbreedte van 140 tot 180 procent.

Nog steeds onzekerheid

Volgens CEO Van der Noordaa is de omvangrijke emissie voldoende om bij nieuwe tegenvallers op de been te blijven.

Maar, hoewel verzekeraars lastig te vergelijken zijn, valt op dat de bufferratio bij branchegenoten NN, Achmea en ASR aanzienlijk hoger ligt.

Na acht jaar bezig te zijn geweest met de invoering, is vlak voor de definitieve invoering van de regels vanaf begin volgend jaar, nog steeds geen helderheid van de regelgever over een aantal posten in de balans. Zo is nog onduidelijk of een pot met eventueel met de fiscus verrekenbare verliezen van ruim 600 miljoen euro tot bufferkapitaal gerekend mag worden.

Ook is nog de vraag hoeveel kapitaal Delta Lloyd moet aanhouden voor haar hypotheekportefeuille met NHG garanties.

Op de langere duur speelt het probleem van de zogeheten ultimate forward rate. Dit is een door de toezichthouder geïntroduceerde kunstmatig lage rente waartegen verzekeraars lange termijn verplichtingen contant mogen maken.

Delta Lloyd geeft aan dat als dit percentage daalt van de huidige 4,2 procent naar een meer realistische 3,2 procent, dit een impact heeft van 27 procentpunten op de solvabiliteitsratio.

Deze donkere wolk hangt elke Nederlandse verzekeraar boven het hoofd en de mogelijke impact is niet gering. Delta Lloyd zou nog een miljard euro nodig kunnen hebben om dit eventuele gat te dichten.

Glans verloren

De nieuwe rol van de toezichthouder DNB tast het verdienmodel van Delta Lloyd danig aan. Beleggers lieten tijdens de analistenbijeenkomst duidelijk blijken dat zij verbaasd waren over de weinig ambitieuze doelstelling om tussen de 200 en 250 miljoen euro aan winst uit beleggingen te genereren.

Voor een verzekeraar met een balanstotaal van bijna 90 miljard euro is dat mager. Dit schrale rendement kan niet los gezien worden van het feit dat Delta Lloyd hoogrenderende activiteiten afstoot om het bufferkapitaal te verhogen. Deze wat Delta Lloyd “optimalisatie van de balans- en beleggingsportefeuille” noemt, vreet de winstgevendheid van het concern aan.

Je zou bijna vermoeden dat Delta Lloyd onder curatele staat van toezichthouder DNB.

Door de lage rente en een imagoprobleem dankzij woekerpolissen is het sappelen in de levensverzekeringsbranche.

Delta Lloyd ziet wel kansen voor groei in de vermogensbeheeractiviteiten en rekent op een vette kasstroom uit de schadeverzekeringen. Wat betreft pensioenen moet de portefeuille langzaam verschuiven van toegezegde uitkeringen (“defined benefit”) naar een vaste premie (“defined contribution”).

Een duidelijke accentverschuiving, want topman Niek Hoek zag juist groeimogelijkheden in defined benefit pensioenen omdat grote bedrijven naar zijn zeggen stonden te trappelen om pensioenen onder te brengen bij verzekeraars om risico’s te verminderen.

Delta Lloyd geeft nu aan dat de vaste premieregeling-pensioenen vele malen rendabeler zijn dan de defined benefit regeling en een lager risicoprofiel kennen.

Hoe verder

Het is duidelijk dat Delta Lloyd een dividendaandeel moet blijven. Topman Van der Noordaa geeft aan vanaf volgend boekjaar 130 miljoen euro aan cashdividend wil uitkeren.

De emissie staat gepland vlak na de publicatie van de jaarcijfers over 2015 in februari volgend jaar. Aandeelhouders moeten nog hun goedkeuring geven in een buitengewone aandeelhoudersvergadering. 

Delta Lloyd had deze week een dag gepland waarin de nieuwe strategie uit de doeken zou worden gedaan, maar die is afgeblazen. De volgende strategiedag is in mei volgend jaar gepland.
Gerelateerde artikelen