VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Vereniging van Effectenbezitters en de curatoren bundelen de krachten in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech.

Deze unieke samenwerking moet helpen snel duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond dit grootste naoorlogse faillissement van een beursgenoteerd bedrijf in Nederland.

Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement. Daarbij valt te denken aan voormalige bestuurders, commissarissen, assisterende banken bij de beide emissies en de externe accountant KPMG.

Installatiebedrijf Imtech ging halverwege augustus kopje-onder nadat in korte tijd 1,1 miljard euro bij beleggers was opgehaald met twee aandelenemissies.

Alle informatie

De curatoren zullen alle informatie waarover zij beschikken, met uitzondering van bepaalde zaken die onder het beroepsgeheim van curatoren vallen, aan de VEB ter beschikking stellen. De onderzoekers verwachten in de tweede helft van 2016 hun onderzoeksresultaten te publiceren.

De VEB en curatoren kiezen bewust voor deze manier van onderzoek. Niet alleen wordt een kostbare gang naar de Ondernemingskamer bespaard, ook zullen onderzoekers vanuit de VEB op zeer korte termijn kunnen beginnen met hun onderzoek om alle feiten boven water te krijgen.

VEB verheugd over samenwerking

De VEB is zeer verheugd over de samenwerking.

VEB-directeur Paul Koster: “Niet alleen is een gedegen en voortvarend onderzoek naar de gang van zaken bij Imtech verzekerd; wij krijgen ook toegang tot de administratie zodat de kans op succesvolle schadeclaims aanzienlijk wordt vergroot.”

Onderste steen bij Imtech boven

De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening van Imtech aan beleggers.

Zo liet Imtech in mei 2015 nog weten positieve cijfers over 2015 te verwachten. Bestuursvoorzitter Gerard van de Aast en de financiële man Hans Turkesteen kondigden op datzelfde moment hun afscheid aan met de mededeling dat de blik nu op de toekomst kon worden gericht. Imtech lijkt echter ook na februari 2013 nooit “in control” te zijn geweest.

Imtech vroeg op 13 augustus 2015 faillissement aan, waardoor aandeelhouders miljarden aan waarde in rook zagen opgaan, inclusief de 1,1 miljard euro die de onderneming in juni 2013 en oktober 2014 via claimemissies bij haar aandeelhouders ophaalde.

De VEB is daarom kritisch op het gevoerde bestuur, het toezicht door commissarissen en op de werkzaamheden van de externe accountant. De VEB plaatst bovendien vraagtekens bij de rol van de banken, in het bijzonder bij de twee claimemissies. 
Gerelateerde artikelen