VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ING haalt 1 miljard euro aan papieren verliezen op NN Group na gesprekken met de AFM door de winst- en verliesrekening. Daarmee lijkt de toezichthouder te hebben voorkomen dat de grote papieren verliezen op NN Group volledig buiten de resultaatrekening blijven, terwijl toekomstige papieren winsten hier wel opduiken.

ING verkoopt NN Group een flink stuk onder de prijs waarvoor de verzekeraar in de boeken stond. Dit komt omdat de markt de verzekeraar flink lager waardeert dan de boekwaarde.

In juni 2014, toen NN Group naar de beurs ging was de boekwaarde bijna 17 miljard euro. Bij de beursgang was de marktwaarde echter circa 7 miljard euro, oftewel 59 procent minder.

Uit het zicht 

ING leidt hierdoor aanzienlijke papieren verliezen bij de verkoop. Door de manier waarop het concern deze verliezen boekhoudkundig behandelt blijven die echter grotendeels uit het zicht.

De verliezen gingen aanvankelijk buiten de winst- en verliesrekening om, maar werden direct ten laste van het eigen vermogen gebracht. Zo werd op de aandelen die bij de beursgang werden verkocht 2,59 miljard euro afgeboekt.

Mei vorig jaar zakte het belang van ING in NN Group onder de 50 procent en werd nog een keer een miljardenlast op het eigen vermogen genomen. Het resterende belang in NN Group werd hierna gewaardeerd op 25,21 euro per aandeel.

Sindsdien gaan verschuivingen in de waarde van dit belang door verandering van de koers van NN Group en eventuele winsten of verliezen bij verkoop wel via de winst- en verliesrekening. Het derde kwartaal meldde ING bijvoorbeeld een verlies van 15 miljoen euro op verkoop van aandelen NN.

Omdat de koers van de verzekeraar inmiddels is opgelopen zal ING nu papieren winsten maken op de resterende aandelen NN Group. Vorige week werden 33 miljoen aandelen verkocht voor 31 euro. Ten opzichte van de 25,21 euro leidt dat tot een papieren winst van bijna 6 euro per aandeel.

Winst wel, verlies niet

Het lijkt een gegeven dat de plussen verschijnen op de winst- en verliesrekening. Het resultaat aan het eind van de rit als het belang helemaal is afgebouwd, is dan dat de enorme papieren verliezen niet via het nettoresultaat zijn gegaan, maar opvolgende, veel kleinere papieren winsten wel.

Deze asymmetrie in de boekhoudkundige behandeling van het belang in NN Group is maandag echter voor een deel opgeheven. ING boekt een papieren verlies van ruim 1 miljard euro op een transactie met enkele zogenaamde anchor investeerders toch via de resultatenrekening.

Deze stap nam ING na gesprekken met de Autoriteit Financiële Markten. Mogelijk werd het boekhoudkundig gegoochel de toezichthouder wat te gortig.

 
Gerelateerde artikelen