VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Te laat begon Delta Lloyd met de ontwikkeling van een eigen rekenmodel om de buffer te berekenen. In het standaardmodel dat de verzekeraar nu gebruikt komt de eigen solvabiliteit fors lager uit. Maar hoeveel lager? Daarom draait de ruzie met grootaandeelhouder Highfields.

Over Delta Lloyd wordt de laatste maanden veel gesproken. De VEB sprak met de verzekeraar in het kader van de jaarlijkse one-on-ones, de gesprekken die de belangenbehartiger voert met bestuurders van veel beursgenoteerde ondernemingen in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering. Lees hier het verslag

Tijdens het gesprek eind februari analyseerde Delta Lloyd-topman Hans van de Noordaa nog eens de achtergronden van het huidige tumult bij de verzekeraar. Delta Lloyd wil honderden miljoenen vers kapitaal bij aandeelhouders ophalen en bezittingen verkopen om de eigen buffers op orde te krijgen in de nieuwe werkelijkheid die ontstaat door invoering  van nieuwe regels, het zogenoemde Solvency 2-regime.

Duidelijk is dat Delta Lloyd te laat de urgentie heeft ingezien van de nieuwe regelgeving. Waar andere verzekeraars druk doende waren de risico’s op hun balans beter in lijn te brengen met de nieuwe regels bleef Delta Lloyd zitten op een grote portefeuille producten waarvan het  de hoogte van een uiteindelijke uitkering vooraf garandeerde. En juist die producten worden onder de nieuwe toezichtregels als riskanter beoordeeld waardoor meer kapitaal als buffer moet worden aangehouden.

Toen Delta Lloyd in de gaten kreeg dat ze een inschattingsfout hadden gemaakt was het te laat om de schade in te lopen. In allerijl probeerde de verzekeraar een intern, op maat gesneden model werkend te krijgen voor de berekening van de buffer, maar deze bleek niet volledig te voldoen. Noodgedwongen werd overgestapt op een standaardmodel dat toezichthouder DNB hanteert. Door die standaardbenadering moet Delta Lloyd extra kapitaal aanhouden of –anders gezegd- zijn de buffers bij het beschikbare kapitaal lager.

Delta Lloyd heeft nu met DNB een traject afgesproken om tot een eigen model te komen en zegt dit over meer dan twee jaar gedeeltelijk in gebruik te kunnen nemen. Hoeveel hoger de solvabiliteitsratio zal uitvallen volgens die toekomstige rekenmethode is niet geheel duidelijk. In ieder geval is duidelijk dat de verzekeraar hier minder hoge verwachtingen van heeft dan grootaandeelhouder Highfields. Highfields is tegen een snelle kapitaalronde. Volgens dit  Amerikaanse hedgefonds heeft het nieuwe rekenmodel evenveel positieve invloed op de buffer als de hele emissie, waardoor het die laatste voorlopig als overbodig ziet. Ook meent Highfields dat het nieuwe, complexe rekenmodel veel eerder gereed kan zijn dan eind 2018, zoals nu beoogd en door Delta Lloyd afgesproken met DNB. De grootaandeelhouder is naar de rechter gestapt, een unicum in Nederland.

Opnieuw wordt Delta Lloyd dus geconfronteerd met de eigen timing. Wel beloofde de verzekeraar in gesprek met de VEB meer transparantie. Na jaren van goed nieuws en maanden van radiostilte eind vorig jaar, belooft Delta Lloyd beleggers per kwartaal uitgebreid te gaan informeren over de omgang met de nieuwe Solvency-regels, terwijl het daar dit jaar wettelijk nog niet toe verplicht is.   

 

Lees hier het verslag
Gerelateerde artikelen