VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Enkele grote Europese banken worstelen met problemen uit het verleden, de lage rente en lage commissie-inkomsten. Er wordt zelfs gesproken over een herhaling van de financiële crisis. Deze reprise gaat vooralsnog echter voorbij aan ABN Amro en ING.

ABN meldde woensdag weliswaar een daling van de nettowinst in het eerste kwartaal met 13 procent. Bij ING was een dag eerder zelfs sprake van een winstdaling met 30 procent. Dit was echter vooral een gevolg van hogere uitgaven aan nieuwe belastingen, heffingen en andere van overheidswege genomen maatregelen. Onderliggend lijken de twee banken zich stabiel te ontwikkelen. Vijf ontwikkelingen bij ING en ABN Amro op een rij.

Lichte stijging rentemarges

Bij de publicatie van de jaarcijfers waren de lage rentestanden nog een grote bron van zorg. Een kwartaal verder is daar weinig aandacht meer voor. De ontwikkeling van de rentemarges geeft daar ook geen aanleiding toe. Zowel ING als ABN Amro meldde een kleine stijging van de rentemarge, de belangrijkste inkomstenbron van de banken, naar ongeveer 1,5 procentpunt. ING verklaarde dit met een verlaging van de spaarrente.

Spaarders lopen toch niet weg

Ondanks de lage rente die ze krijgen blijven spaarders de banken trouw. ING meldde een nettotoename van de tegoeden met 8,8 miljard euro, dankzij de instroom van tegoeden van particulieren. ABN Amro meldde een toename van tegoeden van consumenten met 0,5 miljard euro en van zakelijke klanten met 1,4 miljard euro.

Voorzieningen voor slechte leningen laag

Het voortgaande herstel van de Nederlandse economie is direct te zien in de resultaten. Bij ING daalde het percentage slechte leningen van 3 procent een jaar geleden naar 2,3 procent eind maart. De kredietvoorzieningen bij ABN Amro kwamen in het eerste kwartaal uit op praktisch nul.

Voortgaande krimp hypotheekportefeuilles Nederland

ABN zag de portefeuille met woninghypotheken in het kwartaal met circa 300 miljoen euro krimpen tot 146,6 miljard euro. ING meldde een kleine daling van de Nederlandse woninghypotheken. Daarmee zet de trend van een kleinere rol voor grootbanken in de hypotheekmarkt zich voort. Dit is weer een reflectie van de toenemende concurrentie op de hypotheekmarkt.

Ook lichte krimp andere consumentenkredieten Nederland

ABN meldde een daling van de leningen aan consumenten met circa 400 miljoen euro. Ook hier lijkt sprake van een structurele krimp van de portefeuille. Een jaar geleden stond er ruim 16 miljard euro aan ‘overige consumentenleningen’ op de balans, tegen 14,8 miljard euro nu. Bij ING daalden de ‘overige leningen’ aan klanten in Nederland op jaarbasis met bijna 4 miljard euro. Overigens staat bij ING tegenover de krimp in Nederland groei over de grens.

Tegenover die beperkte druk op de positie in de thuismarkt, staat dat de rentemarges op peil blijven en de spaartegoeden licht toenemen. Per saldo geven de twee beursgenoteerde grootbanken de indruk er redelijk voor staan. In het Europees bankenlandschap zou Nederland daarmee bijna een baken van rust.
Gerelateerde artikelen