VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De verkoop van de Europese en Amerikaanse kunstmestactiviteiten van OCI draaide om schuldreductie. Nu die verkoop niet doorgaat, is de vraag hoe het bedrijf de schuldenlast dan gaat reduceren?

Het afketsen van de deal met het Amerikaanse CF Industries werd maandag bekendgemaakt. Nieuwe regels van het Amerikaanse ministerie van Financiën voor de bestrijding van belastingontwijking, hebben de verkoop minder aantrekkelijk gemaakt voor CF.

OCI krijgt wel een vergoeding van circa 150 miljoen euro. Dat zal echter niet meer dan een pleister op de wonde zijn, want voor het concern bood het doorgaan van deze transactie aantrekkelijke voordelen.

De belangrijkste reden om deze verkoop te willen, was dat die OCI in staat stelde de aanzienlijke schuldenberg terug te dringen. De nettoschuld van OCI bedroeg eind vorig jaar namelijk 4,5 miljard euro, oftewel circa zes keer het bedrijfsresultaat (EBITDA) over 2015.

Als de verkoop was doorgegaan zou CF 1,95 miljard dollar aan schuld hebben overgenomen. Daarnaast kreeg OCI zo’n 1,2 miljard euro aan aandelen en contanten die het zou gebruiken om de schuld verder te reduceren. Volgens een presentatie in november zou ruim 1 miljard euro nettoschuld resteren.

Normaal gesproken wordt een nettoschuld van meer dan drie keer de EBITDA als problematisch gezien voor een beursgenoteerd bedrijf. Hoe pregnant de schuldreductie bij OCI is nu de verkoop niet doorgaat, is niet helemaal helder.

De feiten die blijken uit het jaarverslag over 2015 spreken echter grotendeels voor zich. Zo moet ruim 1,8 miljard dollar aan schuld binnen een jaar worden afgelost of geherfinancierd. Daarnaast loopt OCI uit de maar liefst acht items tellende lijst van convenanten die met geldschieters zijn afgesproken.

OCI stelt in het jaarverslag dat het een ‘positief track record’ heeft met het verkrijgen van vrijstelling op de convenanten, aanpassing van de afspraken ‘of zelfs het in zijn geheel terugbetalen van leningen’. Of dit voor aandeelhouders een heel geruststellende boodschap is, is de vraag. Dit werd namelijk opgeschreven in de wetenschap dat de schuldenlast snel zou dalen.

Het bedrijf communiceerde maandag niet wat nu het plan is. Er zal wel worden gezocht naar andere manieren om samen te werken met CF Industries. Dit gaat waarschijnlijk om manieren om de marktpositie van de bedrijven te verbeteren.

Wat betreft schuldreductie hield OCI het er voor nu bij dat de nettoschuld dit jaar en volgend jaar zal dalen. Dit is te danken aan de positieve operationele kasstroom en een reductie van de investeringen.

Desalniettemin ontkomt OCI er waarschijnlijk niet aan om andere stappen te nemen om de schuldenlast te reduceren. Verkoop van onderdelen tegen minder gunstige voorwaarden dan CF Industries bood, of een kapitaalversterking behoren dan al snel tot de mogelijkheden. Getuige de koers van het aandeel die maandag een nieuw dieptepunt bereikte, is dit ook de overtuiging van beleggers.
Gerelateerde artikelen