VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Topman Hans van der Noordaa zat duidelijk goed in zijn vel tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Zelfverzekerd ging hij in op de business gerelateerde vragen van beleggers, terwijl president-commissaris Rob Ruijter zichtbaar meer moeite had kritiek op de governance van Delta Lloyd te pareren.

Kansen

Na alle tumult van het afgelopen jaar wil Delta Lloyd zich richten op de toekomst. Van der Noordaa ziet kansen in pensioenen, waar verzekeraars slechts twintig procent van de markt in handen hebben in Nederland. Gedwongen door nieuwe Solvency-2 richtlijnen - waarbij verzekeraars extra kapitaal moeten aanhouden wanneer meer risico wordt gelopen - richt (ook) Delta Lloyd zich op producten waarbij ze zelf nauwelijks risico loopt, bijvoorbeeld defined contribution pensioenen via BeFrank. Hoewel dit soort “capital light” producten lage marges leveren, kunnen hoge volumes compensatie bieden.

De markt is competitief, maar er zijn ook niet teveel concurrenten, aldus Van der Noordaa.

Een sterk merk en uitstekende reputatie bij het onafhankelijke intermediair voeden zijn optimisme. Daarnaast kunnen efficiencyslagen kapitaal vrijspelen in het “closed book” (lees woekerpolissen). Ook ziet Delta Lloyd veel heil in het zogenaamde APF (Algemeen Pensioenfonds), waar samenvoeging van meerdere pensioenregelingen tot schaalvoordelen kan leiden.


Onvrede

Dat het toekomstperspectief de onvrede bij beleggers niet helemaal elimineerde, was begrijpelijk. Ga maar na: alarm over lage solvabiliteit, ontoereikende controlemechanismes en risicomanagement, ruzie met De Nederlandsche Bank (DNB), radicale strategiewijziging, vervanging van het gehele bestuur en de president-commissaris. Ondertussen een dramatisch koersverlies en een sterk verwaterende claimemissie.

Of beleggers vooral kwaad moeten zijn op Van der Noordaa of zijn illustere voorganger Niek Hoek, liet president-commissaris Ruijter in het midden. Hij vond dat in eerdere jaren niet onterecht decharge was verleend. Besturen is vooruitzien, dus de VEB stelde dat Delta Lloyd zich te laat had voorbereid op de strenge Solvency-2 richtlijnen en te lang uitging van de oude spelregels; in ieder geval hadden de Nederlandse concurrenten veel minder last en leden hun aandeelhouders veel minder pijn. Wat de rol van de commissarissen betreft, hebben ze inderdaad de noodzakelijke herstelwerkzaamheden in gang gezet, maar wisten ze het onheil niet te voorkomen.

Opmerkelijk dat Hoek bij zijn vertrek nog acht ton meekreeg en een half jaar extra op de loonlijst bleef, waarbij hij in totaal ruim € 1,6 miljoen ontving. Volgens Ruijter had dit veel duurder kunnen uitpakken, dus hij was niet ontevreden.

 

Rol accountant aan modernisering toe

Controlerend accountant EY kon net als vorig jaar de kernvraag van de VEB niet beantwoorden: had EY in eerdere jaren – in lijn met DNB – geattendeerd op tekortkomingen in de controlesystemen en risicomanagement van Delta Lloyd, of was EY zelf verrast over de waarschuwing van DNB? EY wilde niet aangeven of het vorige bestuur van Delta Lloyd haar aanbevelingen in de wind had geslagen, of dat EY zelf had liggen slapen in die jaren.

Ruijter ging pal voor de accountant staan en wees erop dat er geen sprake was van materiele aanpassingen in de cijfers. Wanneer er niet is ingebroken ondanks dat je de voordeur hebt opengelaten, betekent niet dat die open deur verstandig was, aldus de VEB. De zienswijze dat de controlerend accountant uitsluitend moet kijken of de cijfers kloppen en niet ook of de systemen erachter robuust zijn, is anno 2016 helaas nog steeds niet uitgeroeid.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen