VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aantrekkende resultaten kunnen de onrust rond de beursgenoteerde uitgever Brill niet verhullen. Het conflict met beleggers gaat een nieuwe fase in nu de beursgenoteerde uitgever eerdere toezeggingen niet nakomt. De VEB stelt (opnieuw) vragen.

Ruzie met aandeelhouders, een geschorste aandeelhoudersvergadering en een commissarisbenoeming die op het laatste moment niet doorgaat. Het stoffige imago dat beursfonds Brill lang aankleefde, is afgelopen weken volledig weggewaaid. 

Kern van het tumult is de onenigheid over zeggenschap van beleggers in Brill. Een aantal grote investeerders hekelt de dubbele bescherming die de onderneming heeft opgetuigd tegen mogelijke overnames.

Brill beloofde de dialoog met beleggers aan te gaan met de hoop de strubbelingen glad te strijken, maar daarvan is het vooralsnog niet gekomen. Ook de geschorste vergadering waarin het conflict met beleggers aan de oppervlakte kwam is nog niet voortgezet.

In plaats daarvan heeft Brill een geheel nieuwe vergadering uitgeschreven om een extra commissaris te benoemen. Om de dialoog met het ondernemingsbestuur af te dwingen, dreigden beleggers eerder deze benoeming tegen te houden, waarop Brill de voordracht op het laatste moment van de agenda afvoerde.

De nu opnieuw aangekondigde benoeming kan zorgen voor verscherping van het conflict tussen onderneming en beleggers en daarbij is niemand gebaat.

De VEB heeft Brill daarom om opheldering gevraagd over de laatste ontwikkelingen lees de VEB-brief en roept de onderneming op tot spoedig overleg.

Na eerdere correspondentie kondigde Brill aan met de VEB in gesprek te gaan eerdere brief van Brill over de ontstane situatie, maar ook daar is het vooralsnog niet gekomen.

Aanleiding

De impasse bij Brill is het gevolg van een hoogoplopend meningsverschil tussen bestuurder en commissarissen enerzijds en grootaandeelhouders Mont Cervin (22% van de certificaten Brill), Kempen (12%) en Todlin (6%) anderzijds. Inzet is de zeggenschap van beleggers in Brill die vanwege een zogenoemde certificerings-constructie behoorlijk is ingeperkt.

Steen des aanstoots zijn de beschermingsconstructies tegen vijandige overnames die Brill heeft opgetuigd. Brill heeft geen normale aandelen aan de beurs genoteerd, maar certificaten. Beleggers kunnen in de aandeelhoudersvergadering in de meeste gevallen gewoon zelf stemmen, maar er is wel altijd een aan het bedrijf gelieerd administratiekantoor dat het stemrecht van de niet aanwezige stemmen uitoefent.

Volgens grootaandeelhouders is bij Brill sprake van een onnodige dubbele beschermingsconstructie tegen vijandige machtsovernames, omdat Brill ook preferente aandelen kan uitgeven om onwelgevallige beleggers buiten de deur te houden.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen