VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De jaarcijfers van Aegon en NN Group maken nog eens duidelijk dat de Nederlandse verzekeringsmarkt voor beiden een pijnpunt is. NN Group heeft met de voorgenomen overname van Delta Lloyd een antwoord geformuleerd, Aegon nog niet.

Beide verzekeraars publiceerden afgelopen week hun resultaten over het laatste kwartaal en heel 2016. De onderliggende winst van NN Group zakte met 14 procent tot circa 1,2 miljard euro. Dit winstcijfer voor eenmalige posten steeg bij Aegon met drie procent 1,96 miljard euro. De beurskoersen reageerden dienovereenkomstig: NN kreeg een koerstik, het aandeel Aegon boekte juist winst.

  NN Group Aeagon
Ontwikkeling resultaat hele concern - 14%    3%
Ontwikkeling resultaat in Nederland - 25% - 1%
Aandeel resultaat Nederland    63%    27%
Ontwikkeling premie-inkomsten levensverzekeringen - 5% - 10%


Dit verschil in winstontwikkeling is grotendeels te verklaren door de geografische spreiding. Aegon boekte een duidelijke resultaatverbetering in de Verenigde Staten, terwijl NN Group daar niet actief is.

Tegelijkertijd hadden beide bedrijven in Nederland te maken met een stagnerende markt. Bij NN zakte het onderliggende resultaat uit Nederland met een kwart. Bij Aegon bleef dit resultaat weliswaar min of meer stabiel, maar liepen de premie-inkomsten wel sterk terug.

In het bijzonder de daling van de inkomsten uit levensverzekeringen zijn hiervan de oorzaak. Bij Aegon bedroeg deze tien procent en bij NN vijf procent. Daarnaast zakten bij Aegon ook de premie-inkomsten uit andere verzekeringen met een derde.

Dit laat zien hoe lastig de Nederlandse verzekeringsmarkt nog steeds is. Aan de ene kant krimpt de markt voor levensverzekeringen, doordat de consument dit soort producten bijna niet meer gebruikt voor vermogensopbouw. Tegelijkertijd is er hevige concurrentie en prijsdruk in de schademarkt.

Verzekeraars moeten hier iets mee. Het enkele antwoord was tot voor kort kosten besparen. NN verlaagt de kosten tot 2018 met een derde ten opzichte van 2013. Aegon haalde vorig jaar 25 miljoen euro van de kosten in Nederland af.

NN Group heeft hier eind vorig jaar een ander strategisch antwoord aan toegevoegd met de voorgenomen overname van Delta Lloyd. Deze moet ruimte scheppen voor verdere kostenbesparingen en eventueel het wegvallen van wat prijsdruk.

Met 63 procent van het operationeel resultaat dat in 2016 uit Nederland kwam was ‘iets’ doen in Nederland voor NN Group pregnanter dan het is voor Aegon, met een Nederlands omzetaandeel van 27 procent. Maar het lijkt voor de hand te liggen dat ook Aegon een stap zal moeten zetten.

Analisten verwachten volgens Bloomberg dat de winst per aandeel voor NN Group in het komende jaar zal uitkomen op 3,14 euro. Daarmee staat ongeveer 9,4 keer de winst. Aegon is, ondanks dat dit aandeel het de laatste weken beter deed, nog altijd duidelijk goedkoper op 7,9 keer de verwachte winst. Het verwachte dividendrendement is nu op beide aandelen wel exact hetzelfde: 5,3 procent.

 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen