VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Esperite kondigde in haar persbericht van 31 december 2016 aan in januari 2017 een update te publiceren van haar vorderingen met het aantrekken van financiering. Esperite kwam die toezegging niet na. Hoewel het Financieele Dagblad hier op 1 februari 2017 aandacht aan besteedde, gaf Esperite nog steeds geen sjoege.

Naar aanleiding van vragen van leden heeft de VEB bij brief van 23 februari 2017 Esperite gewezen op haar nalatigheid en gevraagd om opheldering over haar financiële situatie.Lees hier de brief Hierop heeft Esperite op 28 februari 2017 een persbericht gepubliceerd waarin zij wederom bevestigde goede vooruitgang te boeken met het aantrekken van "significant external funding" en de onderhandelingen met een potentiële externe investeerder. Esperite belooft een nieuwe update te geven op 31 maart 2017. De berichtgeving van Esperite blijft moeilijk te plaatsen en het informatiegehalte blijft laag. Esperite lijkt het geven van daadwerkelijke informatie steeds voor zich uit te schuiven. Esperite moet ervoor waken dat zij de markt al te lang aan het lijntje houdt.

In haar bericht rept Esperite met geen woord van de van de grootste aandeelhouder te komen financiering. Of deze financieringsoptie van de baan is, blijkt nergens uit. Het bericht laat dus weer veel in het ongewisse. De VEB heeft vandaag aangedrongen op aanscherping.Lees hier de brief
Gerelateerde artikelen