VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB: geen transparant overnameproces en geen gelijk speelveld

De overnamestrijd bij TMG wordt voortgezet bij de Ondernemingskamer. De VEB zal, net als Talpa, verzoeken om een onderzoek naar de gang van zaken en de benoeming van een onafhankelijk commissaris.  

 

Geen gelijk speelveld

De plicht van de onderneming bij concurrerende biedingen is het bevorderen van een gelijk speelveld (het zogeheten level playing field).

De VEB heeft TMG in diverse brieven hierop gewezen en aangedrongen op een transparant proces. TMG heeft beide zaken, het gelijke speelveld en de transparantie, toegezegd in reactie op brieven van de VEB. Met de keuze voor Mediahuis/VPE op 28 februari 2017 handelt TMG in strijd met deze toezeggingen.

Talpa biedt een hoger bedrag per aandeel dan Mediahuis/VPE (6,50 euro vs 6 euro). Op het eerste gezicht zijn de overige voorwaarden van de biedingen (o.a. strategie, werkgelegenheid en financiering) gelijkwaardig. VEB directeur Paul Koster: “de reden voor TMG om in een prematuur stadium van het biedingsproces, waarbij een gelijk speelveld is toegezegd, al te kiezen voor Mediahuis/VPE is niet overtuigend. Dit is ook niet in het belang van TMG en haar stakeholders.”

Een onafhankelijke commissaris zal dit gelijk speelveld alsnog mogelijk moeten maken.

 

Ingrijpen raad van commissarissen

De twee leden van de raad van bestuur van TMG weigerden het fusieprotocol met Mediahuis/VPE te ondertekenen op 5 maart 2017. Kennelijk om Talpa een gelijke kans te bieden.

De raad van commissarissen van TMG heeft daarop de twee bestuurders geschorst en het fusieprotocol met Mediahuis/VPE ondertekend.

Het is de vraag of de commissarissen juist hebben gehandeld en niet hun boekje te buiten zijn gegaan. Een onafhankelijk onderzoek zal hier meer duidelijkheid over dienen te geven.

 

Biedingsstrijd 

Bij concurrerende biedingen is het zaak dat: (i) een transparant overnameproces wordt gevoerd zodat alle omstandigheden kunnen worden beoordeeld. De dubbelrol van grootaandeelhouder VPE, die ook aandeelhouder zal zijn in de beoogde combinatie met Mediahuis, staat hiermee op gespannen voet; en (ii) een gelijk speelveld geldt waarbij beide bieders gelijke kansen krijgen. TMG heeft aan beide elementen niet voldaan door haar voortijdige keuze voor Mediahuis/VPE. 
Gerelateerde artikelen