VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De puzzelboekjes van Keesing spelen de hoofdrol in de overname van TMG door het Belgische Mediahuis. Was het verzilveren van deze divisie nu wel of niet onderdeel van de plannen van overnemer Mediahuis? Interne documenten lijken dat te suggereren, maar Mediahuis ontkent.

De toekomst van Keesing was hét onderwerp van gesprek tijdens de recente vergadering van het administratiekantoor van TMG met beleggers.

TMG liet op 18 juli 2017 (nabeurs) laten weten dat zij Keesing onderbrengt in een joint venture met Ergon, een Belgisch private equity huis. De transactie waardeert Keesing op 150 miljoen euro. De Transactie zou TMG 100 miljoen euro opleveren en een belang van 30 procent in de joint venture met Ergon. De verkoop van Keesing, kort na het bod van Mediahuis/VPE benadeelt de minderheidsaandeelhouders niet, aldus TMG in haar antwoord op vragen van de VEB.

Door het korte tijdsverloop tussen het bod van Mediahuis en VPE en de transactie was het denkbaar dat de belangen van de voormalige minderheidsaandeelhouders van TMG benadeeld zijn. Voor de VEB was dat reden om TMG om opheldering te vragen.

Uit de reactie van TMG blijkt dat zij de waarde van Keesing heeft verdisconteerd in het bod.

 

Procedure bij de Ondernemingskamer

De mogelijke verkoop van Keesing was onderwerp van debat in een enquêteprocedure voor de rechter in Amsterdam. In deze procedure waren conceptnotulen van een financiële commissie bestaande uit TMG met Mediahuis en haar financieel adviseurs in het geding gebracht. In deze notulen staat de volgende passage:

“There is an agreement in place with Van Puijenbroek that if the proceeds from the KMG disposal reach a certain (undisclosed) level, a dividend to Van Puijenbroek will be paid out. Although no precise amounts have been confirmed, Tim Boer of ING indicated that in the hypothetical case of KMG sales proceeds of EUR 120m, our assumption that approximately EUR 100 would be used for debt reduction "was not unreasonable".”

Uit de notulen lijkt te volgen dat grootaandeelhouder van TMG Van Puijenbroek, als de transactie een bepaald geldniveau overstijgt, het recht krijgen op een dividend van TMG. Dit terwijl de andere TMG aandeelhouders geen recht op dit dividend zouden hebben. TMG ontkent in haar antwoord dat sprake is van een dergelijke overeenkomst tussen TMG en grootaandeelhouder Van Puijenbroek.

 

Talpa trekt bod in

Talpa van John de Mol, houder van bijna 30% van de aandelen, was tegen de verkoop van Keesing. Op 9 augustus liet Talpa weten haar plannen om TMG over te nemen te staken. Eerder trok Talpa de procedure bij de Ondernemingskamer al in. Op donderdag 31 augustus vindt de buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats waar deze gang van zaken zeker onderwerp van discussie zal zijn. De VEB is daar aanwezig.

 

Update na TMG aandeelhoudersvergadering van 31 augustus 2017

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat  Philip Alberdingk Thijm terugkeert als topman van Keesing. Eerder was hem de wacht aangezegd door het toenmalige bestuur van TMG. Belgisch private equity huis Ergon zal 60% van de aandelen van Keesing gaan houden, TMG 30% en het management (waaronder Alberdingk Thijm) 10%.

Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering hebben grootaandeelhouders Mediahuis en Van Puijenbroek (gezamenlijk bijna 65% van de aandelen) hun akkoord gegeven aan de Keesing-transactie. Talpa (houder van 30%) onthield zich van stemming. Hoewel Talpa geen juridische procedures meer voert, is dus nog steeds sprake van gewapende vrede. Zolang Talpa nog 30% van de aandelen houdt zal TMG in beginsel beursgenoteerd blijven met alle kosten van dien. Aan commissaris Jan Nooitgedagt en nieuwe TMG CEO Marc Vangeel de taak om in de toekomst tot een oplossing te komen.
Gerelateerde artikelen