VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voorlopig oordeel OK: vrij baan voor Mediahuis/VPE

De Ondernemingskamer heeft gisteren de door Talpa, de geschorste bestuurders en de VEB verzochte onmiddellijke voorzieningen afgewezen.

Dit voorlopige oordeel sterkt Mediahuis/VPE bij hun aangekondigde bod op TMG. Het is nog niet duidelijk welke tegenstappen Talpa of de geschorste bestuurders zullen zetten. De VEB blijft de overnamestrijd om TMG kritisch volgen.

Voorlopig oordeel
De VEB heeft, net als Talpa, verzocht om een onderzoek naar de gang van zaken en de benoeming van een of meerdere onafhankelijk commissarissen. Over het onderzoek heeft de Ondernemingskamer nog niet geoordeeld. De benoeming van de verzochte voorzieningen – waaronder de supercommissaris – is gisteren afgewezen: “naar het voorlopige oordeel van de Ondernemingskamer [zijn er] geen gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen."  Lees hier de beschikking


Geen gelijk speelveld voor concurrerende bieders vanaf 28 februari 2017
De plicht van de onderneming bij concurrerende biedingen is het bevorderen van een gelijk speelveld (het zogeheten level playing field). De VEB heeft TMG in diverse brieven hierop gewezen en aangedrongen op een transparant proces. TMG heeft beide zaken, het gelijke speelveld en de transparantie, toegezegd in reactie op brieven van de VEB. Met de keuze voor Mediahuis/VPE op 28 februari 2017 handelde TMG volgens de VEB en Talpa in strijd met deze toezeggingen.

In een beschikking van 51 pagina’s motiveerde de Ondernemingskamer haar oordeel om niet in te grijpen.

Volgens de Ondernemingskamer handelde TMG en in het bijzonder de raad van commissarissen juist door op 28 februari 2017 te kiezen voor Mediahuis/VPE (het “Constortium).

Volgens de Ondernemingskamer was dat verdedigbaar omdat er toen geruime tijd verstreken was vanaf 25 augustus 2016, de datum waarop Mediahuis TMG voor het eerst had benaderd. Bovendien was toen reeds bekendgemaakt door het Consortium dat Mediahuis de belangen van Navitas en Delta Lloyd in TMG had gekocht. Het Consortium had voorts laten weten zijn aandelen niet aan Talpa aan te bieden als Talpa een bod zou uitbrengen. Zowel het Consortium als Talpa hadden op 28 februari 2017 bovendien hun due diligence voltooid en hadden schriftelijk en mondeling presentaties gegeven over de belangrijkste elementen van hun visie en strategie.

De Ondernemingskamer achtte het in deze omstandigheden “in het bijzonder het feit dat het Consortium vanaf 26 februari 2017 meer dan 59% van de aandelen in handen had en de aankondiging van het Consortium dat het zijn biedingsbericht, conform de wettelijke termijn, op 8 maart 2017 bij de AFM zou indienen – begrijpelijk dat TMG vanaf 28 februari 2017 haar aandacht primair richtte op het bereiken van overeenstemming met het Consortium over het fusieprotocol.


Onduidelijkheid over waardering TMG blijft
De beschikking van de Ondernemingskamer geeft geen duidelijkheid over de waardering van TMG.

In de procedure werd duidelijk dat diverse banken verschillende fairness opinies hebben afgegeven. De initiële fairness opinies van ABN Amro, Rabobank en Rothschild ondersteunen niet het bod van Mediahuis/VPE. Ook valuator Duff & Phelps kwam tot een hogere waardering voordat zij door de raad van commissarissen de laan werd uitgestuurd.


Wie beschermt de minderheidsaandeelhouder bij bod van grootaandeelhouder?
Voor minderheidsaandeelhouders rest voorlopig de zure afdronk. Een hoger bod van Talpa (EUR 6,50) heeft geen doorgang kunnen vinden. In de eerste plaats omdat grootaandeelhouder VPE haar 40% belang nooit wilde verkopen. Maar zeker omdat VPE met Mediahuis – houder van 20% – bij voorbaat de meerderheid van de TMG aandelen in handen had. De raad van commissarissen had onder die druk niet akkoord mogen gaan met het fusieprotocol, maar in ieder geval moeten strijden voor een bod dat aan de waarde van TMG recht zou doen.

Dat de raad van bestuur in die omstandigheden een verhoging van het bod van EUR 4,90 tot EUR 6,= hebben weten te realiseren is tegelijkertijd een klein doekje voor het bloeden voor de minderheidshaandeelhouders.

Ook bij andere beursvennootschappen met een grootaandeelhouder met overnameplannen dreigt dit gevaar voor minderheidsaandeelhouders…
Gerelateerde artikelen