VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verzekeraars Aegon en NN Group varen een verschillende koers wat betreft overnames en desinvesteringen. Als het gaat om de winstgroei was de teneur bij beide bedrijven het afgelopen halfjaar echter hetzelfde. Kostenbesparingen en Europese activiteiten leverden een positieve bijdrage, activiteiten buiten Europa droegen negatief bij.

De twee in de AEX opgenomen verzekeraars zijn eigenlijk niet goed te vergelijken. Aegon leunt voor een groot deel op de activiteiten in de VS, die in de eerste jaarhelft goed waren voor 62 procent van de winst. Voor NN Group geldt dat 68 procent van de winst uit Nederland komt.

De winstontwikkeling lag het afgelopen halfjaar desondanks dichtbij elkaar, als we kijken naar de ‘onderliggende winst’, het resultaat voor de herwaarderingen en winsten of verliezen op de beleggingen en voor belastingen.

Dit winstcijfer steeg bij NN Group het eerste halfjaar met 1,3 procent naar 821 miljoen euro. Een winstgroei van 6,6 procent bij de Nederlandse levensverzekeringen werd bijna volledig tenietgedaan door een krimp in Japan met bijna een kwart. Dit was vooral een gevolg van een stijging van de kosten voor het binnenhalen van klanten.

Bij Aegon nam de onderliggende winst met 2,2 procent toe. Bij de Europese activiteiten steeg de onderliggende winst met 13 procent. Hier stonden echter negatieve wisselkoerseffecten tegenover.

Hoewel de verzekeraars op operationeel niveau vergelijkbaar presteerden in de eerste jaarhelft, varen ze een sterk verschillende strategische koers. NN Group sloeg vorig jaar een grote slag met de overname van Delta Lloyd. Aegon is vooral bezig met het afstoten van activiteiten. In de presentatie voor analisten wees Aegon er donderdag nog eens op dat het de afgelopen jaren in vier landen de verzekeringsactiviteiten gestopt zijn. Dit voorjaar werd Aegon Ierland verkocht.

Begin deze maand werd verder bekend dat het laatste stuk van de Amerikaanse herverzekeringsactiviteiten van de hand gaat. Tegelijk met de halfjaarcijfers onthulde Aegon dat het de activiteiten in Tsjechië en Slowakije verkoopt, uitgerekend aan NN Group.

Het is de vraag of Aegon erin geïnteresseerd is om verzekeraar Vivat, eigenaar van Reaal en Zwitserleven, over te nemen. Dit bedrijf komt waarschijnlijk binnenkort op de markt en Aegon gaf aan daar dan zeker goed naar te kijken. Dat Aegon ook van plan is een deel van de reserves in te zetten om 700 miljoen euro aan schuld af te lossen geeft echter wel aan dat een grote overname waarschijnlijk geen grote prioriteit is.

Op de beurs waarderen beleggers NN hoger dan Aegon. Het aandeel NN Group noteert ruim 10 keer de winst die voor 2018 wordt verwacht en heeft een dividendrendement van 4,5 procent. Voor het aandeel Aegon betalen beleggers iets meer dan 8 keer de winst en is het dividendrendement 5,1 procent.

De markt lijkt een voorkeur te hebben voor de strategie van NN. Ook analisten lijken dat te hebben: van de 23 analisten die NN Group volgen (bron: Bloomberg), geven er 15 een koopadvies. Van de 27 die over Aegon adviseren zeggen er slechts 4 dat je die aandelen moet kopen.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen