VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Tjerk de Ruiter bracht na zijn aantreden in 2014 meer balans aan tussen de investeringen in bestaande en nieuwe activiteiten. Tot groei heeft het niet echt geleid, wel tot winstverbetering en uitkeringen aan de aandeelhouders.

In een interview met Effect legde De Ruiter in 2016 uit wat ongeveer de gedachte was achter de strategie bij Corbion. Het bedrijf had eerder veel geïnvesteerd in bioplasticactiviteiten. De groei van de markt voor afbreekbaar plastic ging echter minder snel dan gehoopt. Daarom bracht de topman balans aan.

“Voordat ik hier kwam werd er heel veel gepraat over hele grote toekomstige kansen. Maar je moet oppassen dat je niet alleen maar in de toekomst investeert”, zei hij. “Ik kwam al snel tot de conclusie dat wij twee goede investeringsmogelijkheden hebben. Ten eerste in de bestaande ingrediëntenactiviteiten, ten tweede hebben we prachtige mogelijkheden om onze productie en technologie toe te passen in nieuwe gebieden zoals bioplastic. Daar moest alleen wel een balans in worden gebracht.”

Het groeipotentieel van de bestaande activiteiten, ondergebracht in de divisie ‘Ingredient Solutions’, werd vertaald in een concreet doel voor de periode tot en met 2018. De divisie zou per jaar 2 tot 4 procent organisch groeien.

Met de publicatie van de cijfers over vorig jaar kan de balans worden opgemaakt. En dan blijkt dat dit met een plus van 3,3 procent alleen in 2015 gehaald. Over de hele vierjaarsperiode gekeken bedroeg de omzetgroei gemiddeld nog geen procent per jaar.

De groei bleef dus achter, maar doelen voor rendementsverbetering en vooral het gebruiken van de balans voor winstuitkeringen zijn wel gehaald. De operationele winstmarge (ebitda-marge) van ‘Ingredient Solutions’ moest boven de 18 procent uitgekomen en kwam gemiddeld uit op 19 procent. Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROCE) bedroeg gemiddeld ruim 25 procent, tegen een doel van 15 procent.

Parallel hieraan is de vrije kasstroom van het bedrijf verbeterd. Deze was in 2014 nog 7 miljoen euro negatief, in 2016 was die aangezwollen tot 72,1 miljoen euro boven nul. Mede daardoor, in combinatie met een verhoging van de schuldpositie, kon Corbion de afgelopen jaren veel geld teruggeven aan de aandeelhouders. Bij elkaar opgeteld gaat het over vier jaar tijd om bijna 330 miljoen euro.

Corbion heeft nu een nettoschuld van ruim 200 miljoen euro en een verhouding tussen de nettoschuld en ebitda van 1,6. Daarmee is de ruimte op de balans wel uitgeput. Het dividend zal het kunnen blijven betalen uit de kasstroom, maar een nieuw aandeleninkoopprogramma zal lastig zijn.

Een groeiaandeel is Corbion de eerste jaren onder De Ruiter niet geworden. Daar lijkt nu wel enige verandering in te komen. Voor de divisie ‘Innovation Platforms’ waar de nieuwe producten in zijn ondergebracht, is een groeidoel van 20 procent per jaar geformuleerd. Ook gaan de investeringen in 2019 flink omhoog. Wat tot nu toe niet was, kan nu dus alsnog komen.

 
Gerelateerde artikelen