VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Donderdagmiddag 12 december kwam Beter Bed naar buiten met een summier persbericht over het onmiddellijke vertrek van financieel directeur Hugo van den Ochtend. De VEB vroeg om opheldering en kreeg een ruime week later antwoord.

Het vertrek van een CFO roept altijd de vragen op. Maar bij Beter Beter lijkt sprake van een grote rode vlag.

De ontslagen financieel directeur was net een jaar in dienst bij de beddenfabrikant. Van den Ochtend had een prominente rol in de reddingsoperatie van het bedrijf die bovendien nog allerminst is afgerond. Een abrupt vertrek is hoogst ongebruikelijk bij beursgenoteerde bedrijven. In de meeste gevallen blijven bestuurders nog maanden aan om een vervanger in te werken.

In het vierregelige persbericht van Beter Bed werd geen inhoudelijke verklaring gegeven voor het vertrek.

Timing
Ook de timing van het bericht roept vragen op. Donderdagmiddag stipt 15.30 uur plaatste de beddenfabrikant het bericht op haar website. Dit soort persberichten wordt in de regel voor- of nabeurs naar buiten gebracht. Het doet vermoeden dat Beter Bed deze informatie niet langer bij zich kon houden en deze mogelijk koersgevoelige actie direct met de markt moest delen.

Noodgreep
De CFO-functie zal nu worden ingevuld door de voorzitter van de auditcommissie Gabrielle Reijnen. Dat Reijnen per direct CFO wordt lijkt een noodgreep. Beter Bed kon blijkbaar niet wachten alvorens het wervings- en selectieproces naar een interne of externe kandidaat zou zijn afgerond. Reijnen heeft de afgelopen maanden nauw samengewerkt met Van den Ochtend en in dat kader een eigen verantwoordelijkheid over diens functioneren.

Beloning terug

In de briefDirect naar de brief vraagt de VEB ook of Hugo van den Ochtend een vertrekpremie heeft ontvangen en hoe de afwikkeling zal plaatsvinden van de veertigduizend personeelsopties die hij kreeg.

Ook komt in de brief aan de orde of er aanleiding is voor Beter Bed om de claw-back-regeling in werking te stellen. Daarmee zou de toegekende variabele beloning  terug kunnen worden gevorderd (zowel de cashbonus als personeelsopties).

In het jaarverslag van Beter Bed is te lezen dat er bij de benoeming van Van den Ochtend afspraken zijn gemaakt die hebben geresulteerd in een “contractueel overeengekomen gegarandeerde bonus voor 2018”. Die bedroeg 43 duizend euro voor ruim 3 dienstmaanden.

Beter Bed heeft gereageerd op de brief van de VEB


* Beter Bed laat in de brief weten dat de cfo en commissarissen “na een zorgvuldige afweging en in onderling overleg” tot het inzicht zijn gekomen dat het in het belang van Beter Bed is dat iemand anders de functie van cfo zal vervullen.

* De toevoeging “in onderling overleg” was niet te lezen in het twee weken geleden door Beter Bed gepubliceerde persbericht. Hierin werd alleen vermeld dat Van den Ochtend met onmiddellijke ingang “uit zijn functie als cfo was ontheven”.

* Beter Bed is – naar eigen zeggen – in rustiger vaarwater gekomen na de verkoop van de Matratzen Concord winkels en drie sale-and-lease-back-transacties. In de reactie meldt Beter Bed bovendien dat de beddenverkoper bezig met een nieuwe herziening van de strategie die april 2020 zal worden gepresenteerd aan beleggers. Van den Ochtend werd door de RvC niet langer als de juiste persoon gezien om met de ceo dit traject te begeleiden

* Een onmiddellijk vertrek van een bestuurder is een rode vlag. Beter Bed geeft in de brief aan dat het ontslag van Van den Ochtend losstaat van de opstelling van de jaarrekening of de verkoop van de Duitse activiteiten. Andere aandeelhouders en de accountant zijn niet vooraf geconsulteerd over het vertrek, zo blijkt uit de antwoorden van Beter Bed.

* Uit de reactie van Beter Bed blijkt dat een “vertrekvergoeding is overeengekomen binnen de kaders van de overeenkomst van opdracht met de heer Van den Ochtend en de Nederlandse Corporate Governance Code”. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat Van den Ochtend een vertrekpremie ontvangt van één keer zijn basissalaris, oftewel 255 duizend euro.

* Beter Bed geeft aan dat de personeelsopties van de cfo komen de vervallen, conform het beleid. Ook wordt aangegeven dat “er geen aanleiding is om de bonus toegekend voor de periode september-december 2018 terug te vorderen.”

* In de bijzondere aandeelhoudersvergadering in september 2018 waar Van den Ochtend voor een periode van vier jaar werd benoemd, sprak de inmiddels vertrokken cfo nog over een “enorme positieve energie” die hij had ervaren in zijn inwerkperiode van een week. “Ik heb er vertrouwen in een goede speler in het team te zullen zijn”.

* Normaal gesproken melden bedrijven bij een tussentijdse en ongemakkelijke ontslagen dat het vertrek in “goed” onderling overleg is overeengekomen. Zowel het persbericht als de schriftelijke reactie vermijden die kwalificatie.

 
Gerelateerde artikelen