VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De producten van Midkap-bedrijf OCI zijn door overheden wereldwijd als essentieel aangemerkt. Problemen in de productie door de wereldwijde coronapandemie ondervindt de onderneming niet. Desondanks wordt OCI hard geraakt door de lage olieprijs.

Zo is ongeveer 40 procent van de maïsproductie in de Verenigde Staten en 20 procent wereldwijd bedoeld voor de productie van ethanolbrandstof. De ontwikkeling van de prijs van ethanol is echter grotendeels afhankelijk van de olieprijs, die door de zwakke wereldeconomie fors lager staat.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) vroeg de VEB aan het bestuur van OCI naar de vooruitzichten van meststof- en methanolprijzen. Het bestuur van OCI liet weten dat het verwacht dat de situatie van historisch lage grondstofprijzen van tijdelijke aard zal zijn en dat de prijzen zullen herstellen zodra het verwachte herstel van de wereldeconomie optreedt.

VragenDirect naar de brief van de VEB aan OCI in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering.

Daarbij opereert volgens OCI momenteel ook een groot deel van de wereldwijde capaciteit onder kostprijs. Deze partijen zullen dan ook vroeg of laat hun productie moeten staken wat gunstig is voor de prijsvorming.

OCI liet tijdens de AVA beleggers weten dat elke 25 dollar per ton hogere prijs voor al haar producten zal resulteren in een stijging van het aangepaste brutobedrijfsresultaat (EBITDA) van meer dan 330 miljoen dollar.

In de afgelopen jaren daalden diverse productprijzen fors, waaronder bijvoorbeeld de prijs van ureum, welke zakte van 400 naar 200 dollar per ton. OCI realiseerde het afgelopen jaar een aangepaste EBITDA van 748 miljoen euro, het herstel van de winst kan dus hard gaan als de productmarkten daadwerkelijk  herstellen.

Schuldniveau is hoog
Door de lagere prijzen voor meststoffen en methanol is de verdiencapaciteit van OCI afgenomen, wat ervoor zorgt dat de schuldenberg van netto 4 miljard dollar (of 5 keer EBITDA) maar moeizaam kan worden afgebouwd.

Tijdens de jaarlijkse AVA bleven vragen over de hoogte van de met banken afgesproken schuldconvenanten onbeantwoord. Ondanks de uitdagende omstandigheden verwacht OCI echter wel te kunnen blijven voldoen aan de afgesproken schuldconvenanten.

OCI streeft de komende  jaren naar een zogeheten leverage ratio van 2 keer EBITDA, maar plakt door de afhankelijkheid van grondstofprijzen daar geen concrete termijn aan vast.

Om het afbouwen van de omvangrijke schuld te versnellen deed OCI vorig jaar een poging haar methanol-activiteiten te verkopen. Vorig jaar zou het Saoedische petrochemische bedrijf Sabic bereid zijn geweest om tot wel 4 miljard dollar te betalen voor de methanol-activiteiten, maar tot een akkoord is het nooit gekomen.

Destijds waren de methanolprijzen echter nog een stuk hoger dan vandaag de dag. Het verkoopproces ligt momenteel dan ook stil tot de eerste helft van volgende jaar, in de hoop op hogere (methanol) prijzen. Op die manier kan een betere prijs voor aandeelhouders worden onderhandeld.

Eigenlijk valt en staat het beurssucces van OCI de komende maanden en jaren dan ook bij één gemene deler: hogere prijzen, voor zowel meststoffen als methanol.




Gerelateerde artikelen