VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op het voorlopig hoogtepunt van de coronacrisis moest Lucas Bols de gang naar zijn huisbanken maken. Met aangepaste bankafspraken op zak hoopt de Amsterdamse distillateur genoeg lucht te hebben om zowel Passoã te kunnen inlijven als de crisis in de horeca door te komen.

Op het moment dat de coronacrisis zijn eerste sporen had getrokken door de financiële resultaten van Lucas Bols had het management nog maar één opdracht. De beide bestuurders moesten snel met de banken in conclaaf om een nieuw financieringspakket te regelen.

In december staat namelijk een grote transactie op de rol. Dan zal bestuursvoorzitter Huub van Doorne de optie lichten voor het alleenrecht op het Passoã-merk en moet Lucas Bols 70 miljoen euro overmaken aan het Franse Rémy Cointreau. De afgelopen jaren werkten beide partijen in joint ventureverband al aan de exploitatie van de passievruchtenlikeur.

Behalve Passoã heeft Lucas Bols een reeks Bols likeuren, wodka en Damrak gin in zijn portefeuille die wereldwijd aan de man worden gebracht. Op de Nederlandse thuismarkt is het drankenhuis bekend van bijvoorbeeld de jenevers van merken als Hoppe, Henkes en Bokma. 

Afrekenen
Het akkoord met de huisbanken Rabobank, ABN Amro en NIBC over een financieringspakket van 130 miljoen euro kwam in april. Een deel van dit geld is dus bestemd voor de nakende Passoã-transactie. Behalve een extra plukje overnamefinanciering is onderdeel van de nieuwe afspraken ook dat de banken Lucas Bols een jaar lang niet afrekenen op de schuldratio (nettoschuld ten opzichte van de ebitda) en de rentedekking.

In plaats daarvan geldt voor de eerstvolgende twee testmomenten in september en maart 2021 een drempelwaarde voor het bedrijfsresultaat (ebitda) en de kaspositie. Zo moet die ebitda in september minimaal zes miljoen euro bedragen en zes maanden later ten minste op twee miljoen euro uitkomen.

De drankenmaker en zijn huisbanken sorteren daarmee voor op een behoorlijke winstval. Aan het einde van het eerste halfjaar van vorig boekjaar, dat was eind september 2019 omdat Lucas Bols met een gebroken boekjaar werkt dat eindigt op 31 maart, lag de ebitda naar schatting op ongeveer 14 miljoen euro. Dat is dus meer dan het dubbele van de nu afgesproken ondergrens.

Vanaf september volgend jaar gaan de banken vervolgens wel weer de schuldratio toetsen. Die mag dan maximaal 4,5 keer de ebitda zijn.

Schuldniveau hoog
Een blik op de cijfers leert al snel waarom Lucas Bols onder de oude bankconvenanten uit wilde komen. Het bedrijf zou namelijk akelig dicht bij de maximaal toegestane schuldratio van vier komen.

Zonder de Passoã-verplichting kwam die verhouding tussen de netto schuld en het bedrijfsresultaat aan het einde van het boekjaar uit op een factor 3,9. Maar als wel rekening gehouden wordt met de extra schuld die Van Doorne binnenkort door de uitoefening van de optie op de boeken moet nemen, dan lag dat verhoudingsgetal op 5,1.

Een dergelijke schuldratio is in normale omstandigheden al aan de hoge kant, maar in tijden waarin de verdienkracht van het bedrijf wordt getest (zie daarvoor ook het interview in de laatste Effect) lijkt dit cijfer allerminst comfortabel. In het algemeen geldt een ratio van 3,5 voor beursgenoteerde ondernemingen als maximum. Daarboven worden banken en beleggers al snel wat nerveuzer.

Van Doorne erkende tijdens de afgelopen donderdag gehouden aandeelhoudersvergadering (ava) dat de “leverage een belangrijk aandachtspunt blijft”. Toch wil hij niet weten van een onwenselijk hoog schuldniveau. Van Doorne wees op de “sterke fundamentals” van Lucas Bols met een goede positie in veel markten. Ook toonde hij zich tevreden met het kasstroom genererend vermogen.

Desgevraagd zei hij dat de in april beklonken aanpassingen zo zijn opgesteld dat Lucas Bols “niet verwacht gedurende de periode waarin de aangepaste afspraken gelden weer met de banken om tafel te moeten”.

Ook zonder corona nauwelijks omzetgroei
Die ruimere afspraken laten volgens de bestuursvoorzitter overigens onverlet dat het nu “alle hens aan dek” is bij het bedrijf dat vijf jaar geleden naar de beurs trok en waarvan de topman momenteel nog ruim zes procent van de aandelen heeft.

Grofweg de helft van de jaaromzet van 84 miljoen euro komt van de horeca. Vanwege het gebroken boekjaar dachten beleggers wellicht dat de eerste impact van de lockdownmaatregelen al in die cijfers zat.

Tijdens de ava zeiden Van Doorne en zijn vertrekkende financiële man Joost de Vries niettemin dat corona slechts een “beperkt negatief effect” heeft gehad in de eerste drie kalendermaanden. Ook zonder de pandemie had het bedrijf dus waarschijnlijk nauwelijks of geen omzetgroei kunnen laten zien. De groepsomzet daalde over het hele boekjaar met 3,5 procent. In de eerste jaarhelft was nog sprake van een plus van 2,5 procent.

Veel beterschap valt de komende maanden nog niet te verwachten. Het bedrijf blijft voor het hele jaar rekening houden met een “ernstige” impact op de resultaten. Enig lichtpuntje is wellicht dat Van Doorne de verkopen “geleidelijk ziet herstellen” daar waar de horeca weer mondjesmaat opengaat.

Het drankenhuis ziet de horecasector overigens niet “blijvend radicaal” veranderen, maar houdt wel rekening met een lager aantal horecagelegenheden in de nasleep van de crisis. Van Doorne zei dat Lucas Bols al bezig was met het vergroten van het rechtstreeks benaderen van de consument en dit nu “versterkt en versneld” doorzet. Ook wees hij op nieuwe cocktailconcepten en het bezorgen van cocktails aan huis.

De banken zullen Lucas Bols het komende jaar niet op de huid zitten. Maar ook Van Doorne weet dat de resultaten daarna snel moeten verbeteren om de schuld te kunnen dragen. De gedachte dat het bedrijf een relatief kleine speler is die ook in economisch goede jaren geen echte groeispurt kon laten zien, stelt niet gerust.
Gerelateerde artikelen