VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Tankopslagbedrijf Vopak gaat voor 500 miljoen dollar obligaties uitgeven. Het betaalt hierop minder rente dan op bestaande schuld. Gezien de extreem lage rentestanden valt echter op dat het verschil helemaal niet zo groot is.

Vopak had de emissie vorige maand al aangekondigd. Er worden nu grofweg drie verschillende obligaties in de markt gezet. Met senior obligaties wordt 300 miljoen dollar opgehaald, de ene helft in dollars de andere in euro’s. Deze hebben een looptijd van tien tot vijftien jaar en een rente van 1,95 tot 3,40 procent.

Daarnaast is er een achtergestelde obligatie van nog eens 200 miljoen dollar met een looptijd van vier tot acht jaar. De rente hierop loopt uiteen van 3,68 tot 4,07 procent.

Kleine besparing op rentelasten
Vopak gaat de opbrengst gebruiken voor de aflossing van bestaande schulden en andere algemene doeleinden. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een kleine besparing op de rentelasten. De afgelopen twee jaar betaalde Vopak gemiddeld 4,1 procent rente. In 2019 was de rentelast 89,5 miljoen euro.

Toch valt op dat Vopak eigenlijk een behoorlijk hoog rentetarief moet betalen. Dat is het best te zien door de senior obligaties in dollars onder de loep te nemen. Hierop is de rente 3,27 tot 3,4 procent.

Dat is aanzienlijk hoger dan de rente op schuldpapier van bedrijven met een kredietoordeel in de hoogste categorie (minstens A). De tienjaarsrente op dit soort papier is grofweg 1 procentpunt lager

Het is ook boven de rente die bedrijven die nog net een ‘investment grade’ oordeel hebben (minstens Baa) betalen. Volgens een index van Moody’s is de rente op dit soort obligaties 3,28 procent. Het gaat dan wel om obligaties met een looptijd van minstens twintig jaar, meer dan die van Vopak.

Net wel, net niet investment grade
Dat Vopak meer moet betalen dan de echt kredietwaardige ondernemingen heeft waarschijnlijk te maken met de relatief grote schuldpositie. De nettoschuld bedroeg eind vorig jaar bijna 1,8 miljard euro. De verhouding tussen de nettoschuld en de bedrijfswinst is met 2,75 ook aan de hoge kant, al zit die wel nog een stuk af van de bovengrens van 3,75.

Vopak heeft geen officiële beoordelingen van de bekende rating agencies, dus hoe kredietwaardig het bedrijf precies is, is niet bekend. Het lijkt er echter op dat schuldpapier van het bedrijf op de grens zit van net wel of net niet ‘investment grade’.

Het aandeel Vopak liet dit onrustige beursjaar per saldo een lichte stijging noteren. De sterk dalende olieprijs speelde de vraag naar opslagcapaciteit in kaart. Volgens analisten (bron: Bloomberg) kan het bedrijf dit jaar een winst per aandeel behalen van 2,91 euro.

Daarmee kost Vopak bijna 17 keer de verwachte winst. Het getaxeerde dividendrendement ligt op 2,5 procent. De meeste analisten vinden die waardering blijkbaar niet per se aantrekkelijk en geven hooguit een houden-advies voor het aandeel.
Gerelateerde artikelen