VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gedreven door het succes van elektrisch rijden is een van de kleinste bedrijven op de beurs in drie jaar uitgegroeid tot een bedrijf in de Midkap met een beurswaarde van ruim 1,5 miljard euro. Laadpalenfabrikant Alfen is niet op alle vlakken meegegroeid, gezien de beperkte informatie die aan beleggers wordt verstrekt.

Alfen is tot nu toe een groot succesverhaal op de Amsterdamse beurs. Het concern verwacht dat de omzet hard zal stijgen en combineert die groei met stevige rendementen op geïnvesteerd kapitaal. Dat is niet elk bedrijf gegeven.

Het feit dat Alfen bovendien een beursfonds is met een groene signatuur, maakt de aantrekkingskracht voor beleggers nog groter.

Beleggers zijn lyrisch over het aandeel, maar om een goede inschatting te maken van het potentieel van Alfen is cruciaal om te weten hoe winstgevend elk van de drie activiteiten is, en hoe hoog de investeringen in bijvoorbeeld fabrieken en werkkapitaal liggen.

De VEB roept Alfen in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering op meer openheid te geven over de financiële prestaties op segmentniveau.

De vragen van de VEBdirect naar de brief aan Alfen.

Voor aandeelhouders is meer inzicht in de prestaties van Alfen noodzakelijk om voeling te blijven houden of de hoge beurswaardering gerechtvaardigd blijft door ingeloste beloftes.

Alfen geeft nu alleen omzetcijfers op segmentniveau. Beleggers krijgen geen inkijkje in winstgevendheid, investeringsniveaus en het kapitaalsbeslag van elk onderdeel.

In de torenhoge waardering van Alfen– de beurswaarde ligt 7 keer zo hoog als de omzet – zit de verwachting ingebakken dat het concern nog jarenlang uitstekend zal gedijen in de draai naar een duurzamer energiesysteem.

Het concern blijft ondanks de wereldwijde pandemie vasthouden aan het doel om de verkopen in de komende jaren met dubbele cijfers te laten groeien, terwijl winstmarges ondertussen moeten stijgen. 

Laadpalen dominanter
In een vorig leven - toen Alfen nog in handen was van durfinvesteerder Infestos en nog geen beursnotering had - zal dit geen groot probleem geweest zijn. Ook zal meespelen dat in 2016 en 2017 pakweg 80 procent van de verkopen bestond uit de smart grid activiteiten, plat gezegd de bouw van particuliere elektriciteitsnetten.

Maar door de onstuimige groei in elektrisch rijden, heeft de laadpalendivisie een enorme groeispurt gemaakt; van circa 12 miljoen euro in 2018 tot circa 54 miljoen euro omzet vorig jaar. De laadpalen waren vorig jaar goed voor bijna 30 procent van de verkopen.  

Laadpalen steeds dominanter in Alfen’s omzetmixAlfen’s derde pilaar – naast slimme netwerken en laadpalen – houdt zich bezig met energie-opslagsystemen. Alle experts lijken het er over eens dat energie-opslag van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen cruciaal is voor de duurzame transitie.

Maar waar de verkopen van de laadpalen (336 procent) en de slimme netwerken (60 procent) flink groeiden in de laatste drie jaar bleef de batterijtak steken op plus 9 procent.

Het analyseren van een bedrijf dat heel hard groeit is al niet eenvoudig. Maar Alfen’s gebrekkige openheid maakt dit nog lastiger waardoor het voor een belegger moeilijk is het potentieel van de belegging in te schatten.

Meer openheid
De gebrekkige openheid staat op gespannen voet met boekhoudregels die kort gezegd voorschrijven dat bedrijven meer financiële informatie moeten geven als segmenten een zekere omvang hebben.

In het jaarverslag is te lezen dat Alfen bij de aansturing van het bedrijf de drie segmenten - kort en wel - als één beschouwt vanwege ‘een sterke onderlinge relatie’. 

De formulering doet vermoeden dat Alfen zich beroept op een uitzonderingsregel om de verplichting tot openheid op segmentniveau naast zich neer te kunnen leggen.

Dat is onterecht.

Het mag zo zijn dat Alfen soms aan een klant alle drie de producten in één keer verkoopt. Denk hier aan de bemoeienis van Alfen bij de bouw van het energiesysteem bij het ADO Den Haag stadion in 2018.

Supporters kunnen tijdens een avondwedstrijd hun auto opladen met eerder op de dag opgevangen zonne-energie die werd opgeslagen in batterijsystemen. Alfen leverde de batterij, laadpalen en het platform om het elektriciteitsgebruik te monitoren.

Maar dit soort totaaloplossingen is niet de enige business van het bedrijf. Bovendien is lastig voor te stellen – en het zou eigenlijk onverantwoord zijn - dat Alfen niet tot achter de komma weet wat de winstmarges zijn op de verschillende producten die het verkoopt.

Nu Alfen groter en groter wordt, neemt ook de verantwoordelijkheid toe om beleggers een beter inkijkje te geven in de cijfers.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen