VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ING lijkt de coronacrisis tamelijk ongeschonden uit te komen en stelt beleggers een uitkering van 3,62 miljard euro in het vooruitzicht. Dat bedrag had nog meer kunnen zijn, maar ING kiest ervoor om behoedzaam te werk te gaan.

Het waren sterke cijfers die ING-topman Steven van Rijswijk over het tweede kwartaal kon presenteren. De nettowinst kwam uit op anderhalf miljard euro, en dat was aanzienlijk meer dan de 1,1 miljard waar analisten op rekenden. 

Kredietverliezen vallen mee  
Een belangrijke verklaring hiervoor is dat de verliezen op leningen enorm meevielen. Dit staat in contrast met de verwachtingen vorig jaar, toen ING behoorlijk pessimistisch was en forse bedragen moest afstorten in de stroppenpot (1,4 miljard) om eventuele toekomstige verliezen mee op te vangen.  

Dat het nu zo meevalt, heeft alles te maken met het ingrijpen door overheden en de economie die zich sneller herstelt dan verwacht, aldus Van Rijswijk. Toch is het nog te vroeg om de stroppenpot te legen, zoals Amerikaanse banken dat eerder al wel deden.  

Per saldo draait ING dit tweede kwartaal een kleine 100 miljoen euro aan voorzieningen terug, waardoor de stroppenpot uitkomt op 5,5 miljard, ofwel een miljard boven het pre-coronaniveau.  

De hamvraag is wanneer ING weer gaat vertrouwen op de eigen risicomodellen, die al langere tijd aangeven dat de stroppenpot eigenlijk veel te ruim is. Voorlopig kiest Van Rijswijk echter voor behoedzaamheid omdat het nog altijd crisis zou zijn, ook al wijzen de cijfers van de bank anders uit.     

Rentederving opgevangen met groei provisies 
Een andere motor achter de winstgroei is de stijging van inkomsten uit provisies, die de daling in rente-inkomsten - dit kwartaal - meer dan compenseert. 

De daling in rente-inkomsten is het gevolg van de negatieve marktrentes die langzaamaan steeds meer zichtbaar worden in de cijfers van banken.  

Om de doorwerking van deze 'margedruk' iets weg te nemen, brengt ING sinds kort negatieve rentes in rekening op spaartegoeden aangehouden in Nederland (het bedrag boven de 100.000 euro), België (boven 250.000 euro) en Duitsland (boven 50.000 euro).  

Toch zijn negatieve spaarrentes en het verhogen van de bankkosten een lapmiddel. Uiteindelijk gaat het om het verbreden van de inkomstenbronnen die de margedruk moeten absorberen, zo merkte Van Rijswijk op. ING mikt op een groei in provisies tussen vijf en tien procent per jaar. 

Alhoewel ING dit kwartaal dus inderdaad de benodigde provisiegroei voor elkaar kreeg (met 18 procent groei op jaarbasis), is dat voor de toekomst nog hoogst onzeker. Dit kan een reden zijn om inzake de uitkeringen aan aandeelhouders toch enigszins de voet op de rem te houden.  

Ruim gekapitaliseerd 
Vooralsnog is ING met een ratio van 15,7 procent aan kernkapitaal goed gekapitaliseerd, zeker naar Europese maatstaven. Het was dan ook geen verrassing dat ING recentelijk de Europese stresstest met verve doorstond. 

Toch komt ook hier de behoedzame strategie om de hoek kijken. Alhoewel ING de aandeelhouders een bedrag van 3,62 miljard aan uitkeringen voorschotelt, hoeven beleggers er voorlopig niet op te rekenen dat men nog een stap verder gaat.  

Het streven van ING was om de kernkapitaalratio uiteindelijk terug te brengen naar 12,5 procent, ofwel ruim drie procentpunt minder dan op dit moment aanwezig. Dit vertaalt zich bij ING in een bedrag van ruim 9 miljard euro aan surplus kapitaal dat zou kunnen worden uitgekeerd.  

Op de vraag hoe en op welke termijn ING dit surplus wil terugbrengen, kwam de toelichting dat dit nú niet aan de orde is, temeer omdat de coronacrisis nog niet voorbij is.  

ECB speelt belangrijke rol 
Ook speelt de ECB een belangrijke rol, al is het maar omdat de Europese toezichthouder bij dergelijke omvangrijke kapitaaluitkeringen zijn goedkeuring moet verlenen. Anders dan in het verleden kijkt Frankfurt daarbij ook nadrukkelijk naar de bestendigheid van het verdienmodel.  

Concreet betekent dit voor ING dat de provisie-inkomsten voldoende moeten groeien om de krimp in de rente-inkomsten structureel op te kunnen vangen. Voor beleggers is dit dus eens temeer een reden om goed te blijven volgen hoe de transformatie van ING naar een meer provisie-gedreven bedrijf verloopt.   

Op de korte termijn stelt ING zijn aandeelhouders in ieder geval 3,62 miljard euro in het verschiet, waarbij ING het gedeelte over 2019 (1,7 miljard) het liefst via een aandeleninkoop doet. Daarover lopen echter nog gesprekken met de ECB, omdat de centrale bank ook daarvoor goedkeuring moet geven. Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen