VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Boskalis is substantieel meer waard dan de € 32,50 per aandeel die HAL wil betalen, zo blijkt uit de waarderingsanalyse van de VEB. Juist daarom zou van je van het Boskalis-bestuur mogen verwachten dat het onder geen beding meewerkt aan tactieken om beleggers te onteigenen die niet willen ingaan op het bod. Maar toch lijkt precies dat wel te gebeuren.

Maandenlang onderhandelen heeft niet tot een hoger bod geleid. Boskalis concludeerde begin juni dat het bod van € 32,50 (cum dividend, Boskalis keerde al 50 eurocent aan dividend uit) per aandeel “niet onredelijk” is, maar “onvoldoende overtuigend is om aan te bevelen bijaandeelhouders”.  

Op vrijdag 24 juni 2022 lanceerde HAL het bod op Boskalis. De biedprijs is niet aangepast. Wel is duidelijk dat de Rotterdamse investeerder Boskalis mogelijk al van de beurs kan halen zodra het 80 procent van de aandelen in handen heeft.  

Juist dit punt was nog niet eerder bekend. Alhoewel Boskalis in een eerder stadium liet weten niet verplicht te zijn mee te werken aan diverse uitrookmethoden die een beursvertrek makkelijker maken, blijkt nu dat de deur op zijn minst openstaat.  

Zodra 80 procent van het aandelenkapitaal zich achter het bod schaart, zullen bestuur en commissarissen van Boskalis namelijk de pros en cons van een beursvertrek beoordelen, zo staat in het door HAL opgestelde biedingsbericht.  

Want dat blijft het doel: HAL ziet geen meerwaarde in de beursnotering en wil daarom af van minderheidsaandeelhouders. Om dat laatste te bewerkstelligen heeft HAL een heel instrumentarium tot haar beschikking, waaronder een juridische fusie of een activa-passiva transactie. Als één van die methoden van stal wordt gehaald, is het gevolg telkens hetzelfde: de minderheidsaandeelhouder die zijn aandelen niet vrijwillig wil verkopen aan HAL, wordt gedwongen dat te doen.   

Overigens kan HAL het bod bij ieder aanmeldingspercentage gestand doen. Momenteel heeft het al circa 56 procent van de aandelen in handen. Blijft het aanmeldingspercentage bijvoorbeeld steken op 70 procent, dan lijkt het erop dat Boskalis een beursnotering blijft houden. Uit het biedingsbericht blijkt in ieder geval niet dat HAL de minderheidsaandeelhouder ook dan kan wegdrukken door gebruik te maken van allerlei uitrookmethoden.  

Vrijblijvend 
Boskalis liet  in een eerder persbericht  weten dat het niet “verplicht is mee te werken” aan dit soort praktijken. Maar dat is te vrijblijvend. Boskalis had de garantie moeten geven dat de beursnotering in stand blijft zolang minder dan 95 procent van het aandelenbestand de stukken aanmeldt. Uit het biedingsbericht van HAL is nu klip en klaar dat het Boskalis-bestuur die garantie niet geeft. HAL merkt wel fijntjes op dat Boskalis “niet succesvol was de bieder te overtuigen van een hogere biedprijs”. Boskalis zal op korte termijn met een eigen toelichting op het bod komen, in een zogeheten position statement.  

De VEB heeft  Boskalis om een gesprek gevraagd waarin het zal aandringen op het feit dat er in het verdere overnameproces voldoende waarborgen moeten zijn om de positie van minderheidsaandeelhouders te beschermen. 

Meer over het bod op Boskalis leest u in de volgende artikelen: 

VEB wil garanties van Boskalis in overnameproces

Maandenlang onderhandelen levert geen hoger bod op van HAL op Boskalis
 

Vier vragen over de verassingsaanval van HAL op Boskalis

Te laag


De waarde van de toekomstige kasstromen van Boskalis teruggerekend naar vandaag ligt substantieel hoger dan € 32,50, zo laat een contante-waarde analyse van de VEB zien. Bij conservatieve aannames rolt er een waardering uit die richting de 40 euro per aandeel gaat.

Hierbij is het uitgangspunt bijvoorbeeld dat de marges met 17 procent (ebitda) substantieel onder het niveau van de vorige piek blijven (meer dan 20 procent in de periode 2008-2016).

Een waardering op basis van ratio’s is lastig vanwege het cyclische karakter van Boskalis en het feit dat sectorgenoten Van Oord, DEME en Jan de Nul (nog) niet beursgenoteerd zijn. Maar als we uitgaan van een waarde van 7 keer het bedrijfsresultaat – grofweg het gemiddelde over een periode van 10, 15 en 20 jaar – is een aandeel Boskalis al € 38,60 waard.

En bij deze twee waarderingssommen is nog geen rekening gehouden met een overnamepremie.
Gerelateerde artikelen