VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Basic-Fit is in 2022 aardig hersteld van de klap die het kreeg door de lockdowns. De nettowinst is nipt negatief, maar de operationele kasstroom schoot omhoog. Beleggers wrijven zich in de handen voor meer. Het gevaar is alleen dat Basic-Fit zich verslikt in de snelle groeiplannen.

Het gaat op het oog niet slecht met Basic-Fit. Het aantal leden met een premium lidmaatschap (dat 20 procent meer omzet oplevert) steeg in 2022 van nog geen kwart naar ruim een derde van het totaal. Premium klanten betalen iets meer dan reguliere abonnementhouders, in ruil voor bijvoorbeeld korting op sportdrankjes en gratis toegang tot groepslessen.

Basic-Fit investeert
Die hogere verdiensten per klant wisten de hogere kosten voor energie en salarissen te compenseren. De verliezen liepen in het tweede halfjaar daarom in lijn met de eigen verwachting terug en het bedrijf is van plan om de groei aan te zwengelen door dit jaar meer dan 200 nieuwe clubs te openen. Dat aantal is hoger dan beleggers verwacht hadden.

Basic-Fit behaalde in 2022 een operationele kasstroom van 151 miljoen euro en investeerde 284 miljoen euro. De investeringen zijn zo hoog omdat Basic-Fit veel nieuwe clubs opent. Onderaan de streep was de vrije kasstroom daarom 133 miljoen euro negatief.

Schulden lopen op
Basic-Fit is van plan om onstuimig te blijven groeien. De 200 nieuwe clubs die het in 2023 wil openen, vergen ongeveer 250 tot 300 miljoen euro aan investeringen. Aangezien de netto-rentedragende schuld op 700 miljoen euro ligt, oftewel 3,6 maal de ebitda, is dat een punt van aandacht.

Tegenover die schuld staat een ebitda van 193 miljoen euro, die dit jaar met gemak naar 280 miljoen euro kan stijgen als de financiële prestaties van Basic-Fit per club op het niveau blijven van de tweede helft van het afgelopen jaar.

Daarnaast groeit het aantal leden per club waarschijnlijk nog, waardoor verder winstherstel mogelijk is. Stel dat de ebitda dit jaar uiteindelijk 300 miljoen euro zal worden, dan zit de huidige schuldratio op een wat meer comfortabele 2,3 – dus de schuld van nu afgezet tegen de verwachte ebitda voor dit jaar.

Helaas is die schuld geen statisch getal bij Basic-Fit. Schulden zullen dit jaar verder oplopen door de opening van 200 clubs. Waarschijnlijk ligt de nettoschuld eind dit jaar al snel 50-100 miljoen euro hoger, waardoor de schuldratio tussen de 2,5 en 3 zal uitkomen. Dat is toch een vrij scherpe balans voor een bedrijf dat, zoals Basic-Fit, wil blijven investeren en groeien.

Het bedrijf heeft nog wel de aandelenmarkt als reservebron van kapitaal. Maar daarmee maakt het bedrijf zichzelf wel erg afhankelijk van de eigen prestaties. Want als die tegenvallen is er meer kapitaal nodig dankzij de lagere kasstroom, bovendien worden emissies lastiger omdat in een dergelijk scenario de beurskoers ongetwijfeld is gedaald.

Via ledengroei naar winstgevendheid
Dat de ledengroei van de nieuwe clubs van Basic-Fit achterblijft is geen nieuw thema. Grosso modo geldt: oudere clubs hebben meer leden, jongere clubs moeten nog groeien.

Het aantal leden per club loopt op, maar ligt nog onder het niveau van 2019. De oudste clubs, die eind 2019 al minimaal 2 jaar oud waren, zitten op gemiddeld meer dan 3300 leden en dat aantal is vergelijkbaar met dat van de oudere Basic-Fits in 2019.

Het valt echter op dat de nieuwe clubs het relatief slecht doen. Er zijn namelijk minder nieuwe clubs die het gemiddelde van alle clubs drukken, maar toch ligt het gemiddelde aantal leden per club in 2022 nog wel lager dan voor de pandemie. Zoals de grafiek laat zien, was het percentage clubs dat 2 jaar of minder bestaat 20 procent in 2019, maar slechts 15 procent in 2022.

Leden per club

Bron: Basic-Fit, berekeningen VEB.

Wat die nieuwe clubs ook met elkaar gemeen hebben, is dat ze vooral in landen zitten waar Basic-Fit nog niet zo lang actief is (zoals Spanje). Wellicht moet het bedrijf meer investeren in marketing daar om de ledenaantallen op niveau te krijgen. Ook de uitbreiding naar een land als Duitsland (eerste drie clubs geopend in 2022) is nog geen daverend succes.

Het ontginnen van nieuwe landen met nieuwe clubs is een mooi en ambitieus streven van Basic-Fit. Het is wel de vraag of Basic-Fit de groeicijfers uit Nederland, België en Frankrijk zomaar kan doorzetten naar markten als Spanje en Duitsland waar het merk en de formule echt nog bekendheid moeten verwerven.

Vervangingsinvesteringen nu nog laag, maar…

Bij de jaarcijfers viel wel op dat Basic-Fit een van de grotere investeringsuitgaven waarschijnlijk te laag inschat.

Basic-Fit bezit geen grond of gebouwen, maar wel de fitnessapparatuur en aankleding van de clubs. Vooral die apparatuur is onderhevig aan slijtage. Basic-Fit zegt dat de vervangingsinvesteringen in 2022 zo’n 61 miljoen euro waren, oftewel 55 duizend euro per club.

Wat weleens wordt vergeten is dat Basic-Fit voorlopig veel nieuwe clubs blijft openen met spiksplinternieuwe crosstrainers, loopbanden en halters. Die nieuwe clubs hebben vaak ook nog niet veel leden en daarom weinig slijtage.

Die 61 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen geeft dus wellicht een te rooskleurig beeld van de daadwerkelijke uitgaven die op de langere termijn nodig zijn om alle apparaten in goede conditie te houden. Dat bevestigde Basic-Fit zelf ook in gesprek met analisten na de recente jaarcijfers.

Stel dat een club in de eerste drie jaar van zijn bestaan geen nieuwe apparatuur nodig heeft (lees: nul euro aan vervangingsinvesteringen). Dan zou dat betekenen dat die 61 miljoen euro verdeeld moet worden over een kleiner aantal clubs, namelijk de 682 clubs die al langer open zijn. Dat komt neer op gemiddeld 90 duizend euro per club per jaar. Uitgaande van dat gemiddelde voor alle clubs, zouden de onderhoudsinvesteringen 100 miljoen euro bedragen in 2022. In de toekomst, als de gemiddelde club veroudert, kan dat een groter probleem worden.

 
Gerelateerde artikelen