VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?
Philips heeft jarenlang relevante informatie over falende beademingssystemen verzwegen. De onderneming is bezig met een hersteloperatie voor patiënten. Om het vertrouwen in de onderneming te herstellen is ook erkenning van de schade voor beleggers noodzakelijk. Beleggersvereniging VEB stelt Philips hiervoor aansprakelijk.

’90 procent van Philips draait als een tierelier’. Aan het woord is Frans van Houten in februari 2022 tijdens een interview. De voorgenomen goed-nieuws-show van de toenmalig topman van Philips heeft geen effect. Het zijn vooral de overige tien procent van Philips die de aandacht opeisen. Daaronder bevindt zich een regelrecht debacle dat schade veroorzaakt bij patiënten, beleggers en daarmee Philips zelf: de apneuaffaire.

Sinds 2015 kreeg Philips signalen over het mogelijk slecht en schadelijk functioneren van beademingsapparaten die miljoenen patiënten helpen slapen (en ademen). Bij gebruik kunnen schuimdeeltjes loskomen met mogelijk ernstige gezondheidsschade tot gevolg.

Het duurt bijna zes jaar, tot april 2021 voordat Philips in de actiestand schiet en massale terugroepacties op touw zet van apparaten die ondeugdelijk waren en zelfs gezondheidsrisico’s konden veroorzaken.  

Beetje bij beetje kwam meer informatie naar buiten over de ernst van de zaak. Zoals in november 2021 toen de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg FDA een vernietigend rapport  publiceerde. Daaruit bleek dat Philips signalen niet of onvoldoende heeft opgepikt en dat de interne controle bij dochterbedrijf Respironics aan alle kanten rammelde.  

De geloofwaardigheid van Philips op financiële markten liep serieuze deuken op, mede door de tegenvallers die Philips (ook financieel) moest melden.

Uiteindelijk moest Philips-topman Van Houten vertrekken, nadat zijn positie tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2022 al serieus aan het wankelen was geraakt. Met de aanstelling van de nieuwe topman Roy Jakobs is de rust binnen de onderneming nog lang niet teruggekeerd.

Vanaf het moment dat Philips voor het eerst melding maakte van grootschalige problemen met beademingsapparaten – in april 2021 - is de beurswaarde van Philips met ruim 27 miljard euro afgenomen. De VEB heeft becijferd dat ruim 16 miljard euro aan schade direct is te herleiden tot de gebrekkige informatievoorziening rond de apneu-affaire.

Ernstige bezwaren
De falende informatievoorziening van Philips heeft geresulteerd in misleidende jaarrekeningen, bestuursverslagen en persberichten in de afgelopen jaren. Daarnaast heeft VEB namens beleggers ook ernstige bezwaren aan Philips overgebracht vanwege het ontbreken van een gedegen interne controle en administratieve organisatie. De raad van bestuur heeft nagelaten effectief toezicht te houden op dochtervennootschappen, waaronder leverancier van apneuapparaten Respironics. De raad van commissarissen is tekortgeschoten in de toezichthoudende taak op het bestuur van Philips.

De VEB meent dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid van Philips afgelopen jaren. De VEB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Ondernemingskamer te verzoeken een onderzoek te doen naar de gang van zaken bij Philips sinds 2015.  

VEB-directeur Gerben Everts licht de stap toe om Philips aansprakelijk te stellen: “Philips is Nederlands erfgoed met een roemrucht verleden. Als de onderneming ook een succesvolle toekomst in de gezondheidszorg wil hebben, dan moeten de problemen met de beademingsapparaten op alle fronten goed worden afgesloten.  
 
Het belang van gedupeerde patiënten staat voorop. VEB is ervan overtuigd dat Philips vervolgens gedupeerde beleggers tegemoet moet komen om het vertrouwen van alle stakeholders terug te krijgen.”  

(Voormalige) beleggers van Philips kunnen zich melden bij VEB.

 

Deze actie is nu open voor deelname Aanmelden

- Had u op 1 januari 2015 aandelen Philips in bezit of heeft u daarna aandelen Philips gekocht? 
- Meld u dan hier aan voor de VEB-actie Philips.  
- Ook als u lid bent van de VEB is aparte aanmelding voor deze actie nodig. 
-Lees hier meer over deze actie