VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een onderneming die dwars in gaat tegen het oordeel van de toezichthouder. Verzekeraar Delta Lloyd tekent voor dat unieke gegeven in een dispuut met De Nederlandsche Bank dat voor de rechter wordt uitgevochten. De VEB vroeg de onderneming en haar accountant om opheldering over de gebrekkige interne controle en ondermaatse informatie aan beleggers.

Het is niet eerder voorgekomen in Nederland dat een toezichthouder en een onderneming zo openlijk met elkaar botsen als in de kwestie tussen Delta Lloyd en De Nederlandsche Bank.

DNB bestrafte Delta Lloyd voor het handelen op basis van vertrouwelijke informatie die de onderneming van De Nederlandsche Bank had gekregen en dwong aan op een vertrek van de financieel directeur van de onderneming. Bovendien toonde de toezichthouder zich kritisch over het risicomanagement en de interne controle bij de verzekeraar.

Vooral de geconstateerde zwakheden in controle riepen vragen op bij beleggers. De VEB vroeg Delta Lloyd en haar accountant EY tijdens de recente aandeelhoudersvergadering uitvoerig naar de bevindingen en verbeteringen in interne controle, maar een bevredigend antwoord bleef uit. Beeldregistratie ava

De weigering van bestuurders om in te gaan op de kritiek van DNB over de interne controle zorgde voor chagrijn. President-commissaris Frijns wilde zelfs niet toezeggen openheid van zaken te geven over deze zo relevante kwestie na uitspraak van de rechter.

Delta Lloyds accountant EY, voorheen Ernst & Young, grossierde in algemeenheden. Op concrete vragen over eerdere bevindingen bij Delta Lloyd weigerde de dienstdoend accountant iedere inhoudelijke beantwoording. Want als DNB zwakheden in het risicomanagement van Delta Lloyd heeft geconstateerd, waarom heeft de accountant de buitenwereld daar niet eerder over ingelicht? 

Overleg met VEB

Naar aanleiding van de onbevredigend verlopen aandeelhoudersvergadering stelde de VEB Delta Lloyd en EY een aantal vragen per brief. Brief VEB

In een reactie gaan het bedrijf en de accountant  maar zeer ten dele in op deze vragen.

Antwoord EY 

Antwoord Delta Lloyd 

In een daaropvolgend  gesprek  met de accountant  en een delegatie van bestuurders en commissarissen van Delta Lloyd probeerde de VEB duidelijkheid te krijgen over de genomen maatregelen om zwakke punten in de interne beheersing aan te pakken.

Bestuurder Ingrid de Graaf verzekerde dat Delta Lloyd “geen relevante zaken verborgen” houdt in deze kwestie. President-commissaris Frijns erkende dat de uitleg tijdens de aandeelhoudersvergadering te summier was. Vragen van beleggers hadden beter beantwoord kunnen worden.

Vooral het verslag van de audit commissie, die namens de commissarissen toeziet op de interne controle en het functioneren van de accountant, had veel beter gekund. Frijns benadrukte intensief te hebben toegezien op verbeteringen in de interne controle, zonder daarbij specifiek te worden.

Net als tijdens de aandeelhoudersvergadering weigerde accountant EY in dit gesprek in te gaan op inhoudelijke vragen over de interne beheersing en eerder afgegeven jaarrekeningen. Verder dan dat de jaarrekening “een getrouw beeld” geeft van de onderneming en dat er sprake is geweest van een robuuste controle wilde hij niet gaan. Gespreksverslag (pdf)

Ouderwets

Bij de meeste andere beursfondsen is een inhoudelijke dialoog tussen beleggers en accountant inmiddels de norm, maar bij Delta Lloyd duidelijk niet. De mogelijkheden die accountants hebben om aandeelhouders te informeren, werden door EY onbenut gelaten. Daarmee loopt de firma ver achter bij concurrenten die deze verantwoordelijkheid inmiddels wel op waarde weten te schatten.

Waarom vertrok bestuursvoorzitter Niek Hoek?
Volgens Delta Lloyd ging bestuursvoorzitter Niek Hoek vorig jaar vrijwillig met pensioen. Niets bijzonders. 

Maar uit een recent vonnis van de rechtbank Rotterdam kan ook een andere conclusie worden getrokken: het was De Nederlandsche Bank die het vertrek van de topman afdwong.

Delta Lloyd blijft erbij dat het om een vrijwillig vertrek gaat. Voor wie zelf wil oordelen: hierbij het vonnis van de rechtbank Rotterdam. 

 

 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen