VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen reden voor ingrijpen Ondernemingskamer.

Komende woensdag stemt de aandeelhoudersvergadering van Delta Lloyd over de claimemissie van 650 miljoen euro. Aandeelhouders Highfields en Fubon willen deze stemming voorkomen door de Ondernemingskamer te laten ingrijpen. De VEB ziet – net als DNB – de noodzaak van de claimemissie en wil geen verder uitstel van de stemming. Dat heeft de VEB vandaag de betrokken partijen laten weten.

Brief VEB aan Delta Lloyd

 
De VEB gaat met tegenzin akkoord met de emissie, liet adjunct-directeur Errol Keyner eerder in de media weten. “650 miljoen is nog steeds heel veel geld en de emissie is pijnlijk voor beleggers. Maar het is een fase waar Delta Lloyd en de beleggers doorheen moeten. Delta Lloyd is geen baas in eigen huis meer, DNB bepaalt alles. Pas als er voldoende buffers zijn in de ogen van DNB, mag Delta Lloyd weer ondernemen zoals het wil. Dat vergeet Highfields.”

De VEB heeft begrip voor het feit dat aandeelhouders anders denken over de noodzaak van de claimemissie. De aandeelhoudersvergadering is het podium waar dit bediscussieerd moet worden. Uiteindelijk zal de aandeelhoudersvergadering en niet de Ondernemingskamer moeten besluiten over de doorgang van de claimemissie.

De druk vanuit DNB op Delta Lloyd om met een claimemissie geld op te halen stond niet eerder zwart op wit. DNB stuurde Delta Lloyd afgelopen woensdag een duidelijke steunbetuiging:

Brief DNB aan Delta Lloyd


“DNB acht een uitstel van de stemming op 16 maart a.s. onwenselijk. DNB onderschrijft de visie van het bestuur van Delta Lloyd dat het in het belang is van de Delta Lloyd groep en haar stakeholders dat het Tier-1 kapitaal van de Delta Lloyd groep wordt versterkt. Daarnaast acht DNB het van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de claimemissie. Indien de stemming over de claimemissie uitblijft, blijft de sinds eind 2015 bestaande onzekerheid voortduren.”

De VEB is wel kritisch hoe Delta Lloyd de opbrengst van de claimemissie aanwendt. Keyner: “dat Delta Lloyd kapitaal gaat ophalen bij beleggers om vervolgens weer kapitaal uit te keren in de vorm van dividend is volstrekt irrationeel”

De zitting bij de Ondernemingskamer is komende maandag 10.00 uur. De Ondernemingskamer zal voor aanvang van de aandeelhoudersvergadering (woensdag 16 maart 2016 om 15.00) tot een oordeel moeten komen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen