VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beter Bed rekt het begrip discretionaire bevoegdheid wel erg op met de toekenning van een eenmalige miljoenenbonus voor topman John Kruijssen. Beter Bed zet aandeelhouders voor het blok. Het heeft de goedkeuring van de bonus gekoppeld aan de herbenoeming van de topman.

Er ligt een pakket aandelen klaar met een waarde van 2,5 miljoen euro voor topman John Kruijssen 

De eenmalige aandelenregeling vormt een afwijking van het twee jaar geleden in de aandeelhoudersvergadering goedgekeurde beloningsbeleid. In dat beloningsplan was wel een zogenaamde discretionaire bevoegdheid opgenomen die de raad van commissarissen toestaat om tijdelijk af te wijken van het beleid 

Maar het plan voor de voorwaardelijke aandelentoekenning rekt het begrip discretionaire bevoegdheid wel erg op.  

Over 2020 kreeg de topman een vast salaris van 472 duizend euro. Zijn jaarbonus kan oplopen tot 283 duizend euro. Daarnaast maakt Kruijssen aanspraak op een langetermijnbonus, van 236 duizend euro.  

Blok 
Aandeelhouders kunnen zich uitspreken over de aandelenregeling in een bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) op 16 december. Maar de kans dat de bonus wordt weggestemd lijkt nihil.  

De regeling is namelijk versleuteld in het punt op de agenda waarin ook wordt voorgesteld om Kruijssen te herbenoemen voor een periode van vier jaar  

Het is dus slikken of stikken. Of aandeelhouders geven Kruijssen geen nieuwe termijn, of ze stemmen in met het pakket aandelen. De kans dat aandeelhouders tegen de herbenoeming stemmen is klein. 

Kruijssen kwam niet bepaald in een gespreid bedje terecht toen hij begin 2018 ceo werd bij het beddenbedrijf. Door enorme verliezen van de Duitse activiteiten dreigde het concern uit Uden in serieuze financiële problemen te komen. Na het afstoten van Duitsland en flinke saneringen lijkt het concern nu in iets rustiger vaarwater te zijn gekomen.  

Ook lijkt het de strategie van Kruijssen om de nadruk te leggen op internetverkopen en de groothandelstak niet slecht uit te pakken. Ondanks de lockdowns werden in de laatste kwartalen zwarte cijfers geschreven.  

Vroeg 
Het feit dat Beter Bed vlak voor het jaareinde een speciale vergadering inlast waarin alleen de herbenoeming – en als onderdeel daarvan dus de speciale bonusregeling – wordt voorgelegd aan aandeelhouders is opmerkelijk.   

Kruijssen werd in april 2018 benoemd voor een termijn die loopt tot de ‘eerste AvA gehouden nadat zijn 4-jaars benoemingsperiode is geëindigd’. Dat moet dus de algemene vergadering van 2022 zijn. Beter Bed houdt de vergaderingen in de laatste jaren in de maand mei.  

Voor buitenstaanders is het gissen waarom de herbenoeming een half jaar naar voren is gehaald, maar het besluit kan moeilijk los worden gezien van het feit dat hiermee ook een miljoenenbonus wordt veiliggesteld.  

Het royale aandelenpakket, laat in ieder geval zien dat Kruijssen een sterke onderhandelingspositie moet hebben gehad. In de toelichting op de agenda spreekt Beter Bed onder meer over het ‘inspirerende leiderschap’ en de ‘uitstekende prestaties en ondernemersgeest’ van Kruijssen.

In 2019 marchandeerde Beter Bed met afspraken met zijn aandeelhouders om een bonus toe te kennen. Toen werden de doelen nog tijdens de prestatieperiode veranderd om een bonus van 351 duizend euro uit te kunnen keren aan Kruijssen.

Voorwaarden  
De definitieve toekenning van de aandelen is afhankelijk van twee prestatiemaatstaven: de omzet en de ebitda-marge.  

Het beloningsarrangement bestaat uit twee tranches. De eerste tranche heeft een prestatieperiode van twee jaar, waarna – als de doelen zijn gehaald – de aandelen definitief worden toegekend.  

Voor de tweede tranche ligt dit meetmoment over vier jaar. Na de jaarvergadering van 2026 mag Kruijssen de aandelen allemaal verkopen. De regeling staat wel toe dat een deel van de aandelen eerder verkocht mag worden om aan belastingverplichtingen te kunnen voldoen 

Vier VEB-vragen


De VEB zal 16 december op de aandeelhoudersvergadering 
in ieder geval de volgende vragen stellen over de herbenoeming van Kruijssen en het speciale aandelenarrangement:

1. 
Wat is (zijn) de reden(en) van Beter Bed om ceo John Kruijssen tijdens een bava in december voor herbenoeming voor te dragen terwijl zijn termijn (nog) loopt tot en met de ava van 2022? 

2. Waarom heeft Beter Bed de voorwaardelijke aandelenregeling niet als separaat agendapunt geagendeerd?  

3. Kan Beter Bed toelichten of de speciale aandelenregeling een vereiste was van Kruijssen om zich beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn?  

4. Kan Beter Bed tijdens de bava, maar in ieder geval na afloop van de prestatieperiode van twee en vier jaar, aangeven welke exacte niveaus ten aanzien van de winstmarges en omzet behaald moeten worden wil aanspraak gemaakt kunnen worden op de aandelen.  
Gerelateerde artikelen