VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een onderzoek naar witwassen bij ING-dochter Payvision haalt donkere herinneringen naar boven uit een recent verleden. Vier jaar geleden betaalde de grootbank honderden miljoenen vanwege nalatigheid bij witwascontroles. De VEB wil inzicht in de gevolgen die het onderzoek bij deze probleemdochter kan hebben voor ING en zijn aandeelhouders.

Is dit alles? Dat was de dringende vraag bij beleggers nadat ING in 2018 vervolging door het Openbaar Ministerie afkocht. Die vervolging dreigde vanwege ernstige nalatigheden bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.  

Vier jaar later is die vraag opnieuw aan de orde, nu duidelijk is dat ING opnieuw betrokken is bij een onderzoek naar schendingen van de antiwitwas-regels. Onlangs berichtte Het Financieele Dagblad over malversaties bij Payvision 

Payvision zou tussen 2015 en 2020 miljoenen verdachte transacties hebben doorgelaten van klanten die later betrokken bleken bij criminele activiteiten. Volgens het FD zou DNB vorig jaar aangifte hebben gedaan bij het Openbaar Ministerie. 

Fintech 
ING kocht driekwart van het fintechbedrijf Payvison in 2018, anderhalf jaar later werden ook de resterende aandelen verworven. Toenmalig topman Ralph Hamers toonde zich publiekelijk in zijn nopjes met de aankoop van de betalingsverwerker. “De oprichters van Payvision hebben een geweldig bedrijf op poten gezet dankzij beproefde technologie op een terrein waar ING wil groeien. We zijn vol vertrouwen dat onze klanten zullen profiteren van deze investering”, zo liet Hamers begin 2018 optekenen. Dat het grootste deel van de klanten van Payvision actief was in de gok- en pornoindustrie was ING al duidelijk bij overname. De bank bedong dat die klanten zo snel mogelijk zouden worden afgestoten.  

Inmiddels is duidelijk dat de overname van Payvision - totale waarde destijds 360 miljoen euro - is uitgedraaid op een debacle. ING heeft besloten de activiteiten van de 100-procentdochter te staken. Honderden miljoenen heeft de bank moeten afschrijven op de aankoop en daar komen nog meer kosten bij, gerelateerd aan de ontmanteling van de onderneming.  

Reactie ING 
ING heeft gereageerd op de berichtgeving. In het FD laat de grootbank optekenen: “Het onderzoek richt zich op zaken die hun oorsprong hebben in de periode voordat ING betrokken raakte bij Payvision.”   

Die reactie heeft bij beleggers de nodige vragen opgeroepen. Zo blijkt uit FD-publicaties dat een deel van de falende witwascontroles bij Payvision heeft plaatsgevonden ná de overname door ING. Dat verhoudt zich slecht met de beweringen van ING. De VEB heeft ING per brief om opheldering gevraagd. De VEB  roept de bank ook op om duidelijkheid te verschaffen over het boekenonderzoek -de due diligence- voorafgaand aan de overname en over de lessen die ING heeft getrokken uit het debacle rond Payvision.   

Beleggers begrijpen dat ING aan geheimhouding gebonden is over een lopend onderzoek, maar dat laat onverlet dat de bank duidelijk moet zijn over eigen handelen, timing van berichtgeving en verantwoordelijkheid in deze zaak. Beleggers willen het risico kunnen inschatten of ING opnieuw beboet kan worden voor lacunes in witwascontroles, een vrees die aanwezig is omdat het feiten betreft van na de schikking met het Openbaar Ministerie in 2018.  
 
Het antwoord van ING wordt binnen twee weken verwacht.  

Lees de volledige VEB-brief aan ING.  

 

 

 
Gerelateerde artikelen