VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd meldde woensdag 28 februari bij de jaarcijfers dat de EBITDA-winst is gestegen tot 324 miljoen euro. Dit jaar moet de EBITDA verder stijgen. Bovendien zal voor het eerst op jaarbasis een positieve vrije kasstroom worden behaald, al blijft die gering.

De aangepaste operationele winst (EBITDA) van het moederbedrijf van Thuisbezorgd kwam, zoals eerder dit jaar al aangekondigd bij de tussentijdse trading update, uit op 324 miljoen euro. Voor het huidig boekjaar denkt JET-topman Jitse Groen uit te komen op ongeveer 450 miljoen euro EBITDA. Dat is meer dan de door Bloomberg gepeilde analisten hadden verwacht (429 miljoen euro).

De verbetering van de EBITDA-winst zal over de gehele lappendeken van activiteiten – van Amerika tot Australië – geboekt moeten worden. Volgens analisten moet de maaltijdbezorger hiervoor de winsten in Noord-Europese landen als Nederland en Duitsland verder opkrikken, terwijl de verliezen in Australië en in Zuid-Europese landen als Spanje en Italië teruggebracht moeten worden (zie grafiek).

JET: Verbetering EBITDA in alle regio’s

Bron: verslaggeving JET. Taxaties voor 2024 van regio’s: JP Morgan (17 januari 2024). De aanname is dat de kosten voor het hoofdkantoor ongeveer gelijk blijven aan 2023. In miljoenen euro’s.

Van EBITDA naar kasstroom
De EBITDA zal dit jaar verder verbeteren dankzij, onder andere, het efficiënter maken van het logistieke netwerk voor maaltijdbezorging. Maar zoals beleggers inmiddels weten, zit er bij JET een flink gat tussen de EBITDA en de daadwerkelijke kasstroom die bij het bedrijf binnenkomt (of tot dusver: verlaat). Niet voor niets publiceert JET sinds vorig jaar, na aandringen van analisten op meer openheid, meer details over het gat tussen beide financiële getallen.

Over de zogeheten vrije kasstroom ( free cashflow, FCF) had JET deze week goed nieuws te melden. Er stroomde het afgelopen halfjaar voor het eerst in tijden weer meer geld de kas in,  dan eruit stroomde (H2 2023: 4 miljoen euro). Voor dit jaar zal de FCF bovendien – zonder bijzondere posten en verschuiving in het werkkapitaal– uitkomen op circa 120 miljoen euro (2023: 6 miljoen euro). Maar die kasstroom bedraagt nog geen 4 procent van de beurswaarde van 3,2 miljard euro. Vier procent is te laag om een koerstrigger te vormen, tenzij JET erin slaagt forse groei te realiseren

JET: Bescheiden vrije kasstroom

Bron: verslaggeving JET, Bloomberg. FCF volgens definitie JET. In miljoenen euro’s. Per 28 februari 2024.

De FCF zal de komende jaren dan ook nog flink moeten toenemen. Zolang de jaarlijkse groei van de bruto-omzet (gross transaction value, GTV) magertjes blijft, zal dat nog niet zo’n vaart lopen. JET verwacht voor 2024 zo’n 2 tot 6 procent groei en dat is exclusief de regio Noord-Amerika waaronder Grubhub valt, dat in de etalage staat.   

Grubhub in de etalage
JET kan bogen op een bijna-monopolistische concurrentiepositie in Noord-Europa (waaronder Nederland en Duitsland) en een sterke maar minder dominante positie in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Maar voor beleggers in het aandeel JET ontbreekt vooralsnog een katalysator om de aandelen interessant te maken. Mogelijkheden zijn er wel, denk aan het stopzetten van verlieslatende activiteiten in de regio Zuid-Europa en Australië, of aan een succesvolle verkoop van het Amerikaanse Grubhub.  

JET kocht Grubhub in juni 2020 voor 7,3 miljard dollar (6,4 miljard euro). Sindsdien heeft Grubhub zich ontwikkeld tot hoofdpijndossier. Grubhub heeft een negatieve kasstroom, vooral doordat in New York tijdens de coronacrisis maximumtarieven per bestelling (fee caps) werden ingevoerd. De omzetgroei blijft zeer sterk achter bij Amerikaanse concurrenten als DoorDash en UberEats. Grubhub staat dan ook sinds april 2022 te koop. Dat traject verloopt stroef. Potentiële kopers haken tot dusver af, dankzij de gestegen rente en onzekerheden rondom de fee caps.

Vorig jaar werd reeds bekend dat een federale rechter in de Verenigde Staten het feit dat de fee caps in New York ook na de pandemie gehandhaafd werden, in strijd met de wet vindt. "Het ziet er goed uit voor ons", vertelde JET-baas Groen op 20 september vorig jaar. Maar de fee caps zijn nog altijd niet verdwenen en van een verkoop is het dan ook nog steeds niet gekomen.

Aandelen inkopen
Omdat de FCF inmiddels positief is, kan JET wel een deel van zijn huidige kasgeld (2023: 1,7 miljard euro) gebruiken voor het inkopen van eigen aandelen. Zo kan het een deel van de dure – maar wel helemaal in aandelen betaalde – overname van Grubhub terugdraaien. Destijds gaf JET bijna 63 miljoen nieuwe aandelen uit voor de financiering van de overname.

JET heeft sinds april 2023, toen het eerste inkoopprogramma werd aangekondigd, al 16 miljoen aandelen ingekocht (omgerekend 25 procent van de voor de Grubhub-overname uitgegeven aandelen). Na afronding van het lopende inkoopprogramma van 150 miljoen euro zal dat – als de koers onder de 15 euro blijft liggen – oplopen tot ruim een derde van de uitgeven aandelen (zie grafiek). 

JET: Terugdraaien van verwatering Grubhub

Bron: verslaggeving JET. Taxatie Grubhub door Barclays. Reductie van het aantal aandelen in miljoenen. Ook als percentage van het aantal voor de Grubhub-overname uitgeven aandelen (62,8 miljoen aandelen).

Om de verwatering van Grubhub volledig teniet te doen, moeten daarna nog zo’n 41 miljoen aandelen (iets minder dan twee derde) worden teruggekocht. Een snel sommetje (41 miljoen aandelen vermenigvuldigd met circa 15 euro) leert dat bij de huidige koers de verkoop van Grubhub dan bijna 600 miljoen euro moet opleveren.

Volgens analisten bij de Britse zakenbank Barclays is Grubhub zo’n 593 miljoen euro, of 0,1 keer de verwachte GTV waard. JET kan dan ook in theorie de volledige verwatering tenietdoen als het daadwerkelijk Grubhub voor dit bedrag weet te verkopen.

Al rest wel de vraag of JET aandelen kan inkopen tegen de huidige koers als de verkoop van Grubhub wordt aankondigd. Wat dat betreft is het dan weer niet zo erg dat het aandeel JET in de middaghandel 5 procent daalt (moment van schrijven: 28 februari). Het concern kan daardoor goedkoop wat extra aandelen inkopen.

 
Gerelateerde artikelen