VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggen in obligaties is een vak apart. De volgende 8 tips bieden je wat houvast wanneer je wilt beleggen in obligaties.

1. Spreid in de diepte
Bij een sterk oplopend prijspeil kan kapitaal dat tegen een vast effectief rendement voor meerdere jaren in obligaties zit, er in koopkracht op achteruitgaan. Vaak gaan inflatie en het rentepeil hand in hand, maar terwijl met een spaarrekening of deposito snel kan worden omgeschakeld naar een hogere rente, ligt de rente bij obligaties voor de hele looptijd vast. 

Het is daarom nooit verstandig de volledige obligatieportefeuille te beleggen in lange looptijden vanwege het gemiddeld iets hogere rendement.

Een spreiding over verschillende looptijden is het beste, zodat er elk jaar wel een lening wordt afgelost en het geld kan worden herbelegd. De belegger kan bijvoorbeeld in jaren van relatief hoge inflatie kiezen voor tijdelijke herbelegging in kortlopende leningen met een hoge rente, zodat de schade door het verder oplopen van de inflatie minimaal blijft.

2. Spreid in de breedte
8 tips voor beleggen in obligatiesEen brede spreiding is van groot belang, met zoveel mogelijk verschillende uitgevende bedrijven in verschillende sectoren. Bij Nederlandse staatsobligaties is het rente- en hoofdsomrisico te verwaarlozen, maar bij obligaties van banken en bedrijven is spreiding van de portefeuille belangrijk. Daarbij geldt: hoe lager de kredietwaardigheid van de uitgevers van de obligaties, hoe meer spreiding noodzakelijk is.

In geval van staatsleningen en leningen van gezonde banken en bedrijven, is het verstandig te spreiden over minstens een tiental leningen, liefst met verschillende looptijden. Grote obligatiebeleggingsfondsen in Nederland beleggen in meer dan tweehonderd verschillende leningen van meer dan honderd verschillende debiteuren. ING houdt voor haar obligatiebeleggingsfondsen de vuistregel aan dat een portefeuille uit minimaal vijftig obligaties moet bestaan.

3. Probeer een rentevisie te ontwikkelen en pas de portefeuille daarop aan
Maar let op, renteontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen. 

4. Let goed op de ratings en de prijsniveaus
Soms zijn er grote verschillen in effectief rendement tussen obligaties met dezelfde looptijd en credit rating. Dit kan betekenen dat de markt het risico anders inschat.    

5. Houd bij een (verwachte) hoge inflatie de looptijden zo kort mogelijk

 

6. Geef aan- en verkoopopdrachten met een prijslimiet op
Liquiditeit is vaak beperkt bij obligaties en kleine prijsverschillen kunnen van grote invloed zijn op het effectief rendement, zeker bij kortere looptijden.

7. Verkoop na een forse rentedaling de langstlopende obligaties en stel die winst veilig
Een obligatieportefeuille is geen passief kapitaal. Ook op obligaties kan winst worden genomen, bijvoorbeeld na een periode van rentedalingen. Als de rente weer is opgelopen, kunnen de langere looptijden weer worden gekocht.

8. Ga voor een beleggingsfonds of indextracker als het kapitaal te klein is om voldoende spreiding te bewerkstelligen
Lees meer over het beleggen in obligaties via beleggingsfondsen op onze website.