VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ook wel bekend als Reverse Exchangeable Notes, wat vrij vertaald betekent: ‘omgekeerd converteerbare obligatie’. Hoewel de producten goed kunnen zijn voor een hoge couponrente gaat deze gepaard met hoge risico’s. Een beschrijving van de reverse convertible.

Wat is een reverse convertible?
Reverse convertibles zijn obligaties die door banken zijn uitgegeven en die de uitgever het recht geven om deze af te lossen met een vooraf bepaald aantal aandelen tegen een vooraf vastgestelde koers. Het zijn gestructureerde producten

Zoals een converteerbare obligatie niet meer is dan een optelsom van een gewone obligatie en een calloptie, is de ‘reverse’ variant een optelsom van een gewone obligatie en een geschreven putoptie. De belegger heeft dus geen kooprecht zoals bij de gewone convertible, maar een koopplicht. Indien de uitgevende instelling dat wil, kan zij aan het eind van de looptijd de lening omwisselen in aandelen.

Vanaf een vooraf vastgestelde daling van de beurskoers van het aandeel (of soms een mandje met aandelen) wordt de hoofdsom terugbetaald in aandelen. Wat in dat geval natuurlijk nadelig is voor de belegger. Bij een stijging van de koers van het aandeel wordt de hoofdsom in cash terugbetaald.

 

Waarom zou je (niet) beleggen in reverse convertibles?
Het enige voordeel van dit soort producten is de zeer hoge couponrente, soms zelfs boven de 10 procent, zeker als het een variant is waarbij de belegger de plicht heeft om uit een mandje aandelen het slechtst presterende aandeel te kopen.

Beleggen in reverse convertiblesDaar staat een belangrijk nadeel tegenover. Wie mag kiezen of er omwisseling in aandelen plaatsvindt, zal dit alleen doen als het in zijn eigen voordeel is. En dan is het automatisch in het nadeel van de andere partij. Het recht op omwisseling heeft dus een waarde. Beleggers in reverse convertibles lopen daarmee het risico dat een onderneming tegen een lager bedrag dan de hoofdsom aflost bij uitoefening, wanneer de koers van de aandelen onder de uitoefenprijs Dit is een voorafgestelde waarde waartegen de aandelen verkregen kunnen worden. Veelal wordt hierbij de waarde van het aandeel op het moment van uitgifte van het product aangehouden. 

Stel dat de uitoefenprijs 20 euro is en de waarde van de aandelen 30 euro op het moment van uitoefening, dan heeft de belegger 10 euro winst gemaakt per aandeel. 
 zakt.

Een vuistregel is: hoe hoger het beloofde rendement, hoe groter de kans dat de belegger uiteindelijk met de (in waarde gedaalde) aandelen blijft zitten. 

Omdat de huidige koers van het aandeel voor de waarde van de convertible en de reverse convertible van belang is, zitten deze financiële instrumenten wat risico en rendement betreft minstens tussen aandelen en gewone obligaties in. Sommige varianten kunnen zelfs risicovoller zijn dan een gemiddeld aandeel.