VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De rente die instellingen en overheden betalen over obligatieleningen is afhankelijk van de kredietbeoordeling door kredietbeoordelaars. Lees hier meer over kredietbeoordelaars en kredietrisico. 

Wat is een kredietbeoordelaar?
Een kredietbeoordelaar is een bedrijf dat de kredietwaardigheid beoordeelt van bedrijven en instellingen die obligaties uitgeven. Zij schat aan de hand van scenario's en risicomodellen in hoe groot de kans is dat een land, bank of een bedrijf failliet gaat en zijn schulden niet meer terug kan betalen. 

De uitkomst van die analyse bepaalt welke kredietstatus – of credit rating – een land of bedrijf krijgt.

Beleggers lenen hun geld gemakkelijker en tegen een lagere rente uit aan overheden en bedrijven met een goede rating, om zeker te zijn van rente en terugbetaling. De oordelen van de kredietbeoordelaars zijn dus van groot belang voor bedrijven en overheden die obligaties uitgeven.

Invloed van de kredietbeoordelaarsDe rol van kredietbeoordelaars
De ratings van de kredietbeoordelingsbureaus zijn voor beleggers het voornaamste houvast om risico’s te kunnen inschatten. Wanneer kredietbeoordelingsbureaus hun ratings bijstellen en grote groepen beleggers daarop reageren door beleggingen te verkopen, kan dit een zelfversterkend effect hebben. Dat is zeker het geval wanneer beleggers bijvoorbeeld contractueel gebonden zijn aan het aanhouden van beleggingen met een bepaalde veilige minimumrating. Dit laatste is bij pensioenfondsen bijvoorbeeld soms het geval.

De bekendste kredietbeoordelaars zijn: Fitch Ratings, Moody's en Standard & Poor's. Na de kredietcrisis was er grote kritiek op de kredietbeoordelaars omdat de pakketten met ‘subprime’ hypotheken ondanks hoge beoordelingen fors onderuitgingen.

Schulden met de hoogste graad van veiligheid, ofwel het geringste faillissementsrisico, krijgen van Moody’s een rating Aaa en van Standard & Poor’s een rating AAA.


Verhouding rating, risico en rendement
Hoe lager de rating van een obligatie, hoe hoger het risico en dus hoe hoger (als het goed is) de rentevergoeding zal zijn. Leningen met een zeer lage rating – ook wel ‘junk bonds’ genoemd – hebben weliswaar een grotere faillissementskans, maar ook een hoog effectief rendement.

Als tussentijds de rating wordt verlaagd, zal de koers van de obligaties in kwestie dalen, waardoor het effectief rendement stijgt. Veel institutionele beleggers mogen alleen obligaties aanhouden met een rating van Baa of BBB of hoger. Een verlaging van de rating rond dat grensniveau kan dus veel verkoopdruk veroorzaken en dus ook weer koopkansen.


De ratings van Moody’s en Standard & Poor’s

Moody's/S&P Kwaliteit
Aaa/AAA: uitstekende kredietkwaliteit
Aa/AA:  hoge kredietkwaliteit
A/A:  goede kredietkwaliteit, kan op lange termijn verslechteren bij tegenvallende economische omstandigheden
Baa/BBB:  voldoende kredietkwaliteit, zal op lange termijn verslechteren bij tegenvallende economische omstandigheden
Ba/BB:  voldoende kredietkwaliteit, meevallende economische omstandigheden zijn nodig om op lange termijn te blijven betalen
B/B:  voldoende voor korte termijn, lange termijn onzeker
Caa/CCC:  slechte kwaliteit, kans op faillissement reëel
Ca/CC:  slechte kwaliteit, kans op overleven is klein
C/C:  slechte kwaliteit, kans op overleven is zeer klein
D/D:  failliet