VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Leden kunnen via het ledenportaal op hun persoonlijke VEB-account zich aanmelden voor deelname aan afzonderlijke juridische acties van de VEB. Afmelding voor deze acties geschiedt per e-mail onder vermelding van “afwikkeling” en de naam van de desbetreffende actie.

De Partnership Agreements die de VEB met professionele en institutionele partijen sluit, voorzien in de mogelijkheid tot aan- en afmelding door deze partners voor afzonderlijke juridische acties van de VEB.