VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB wordt gefinancierd uit ledencontributies en opbrengsten uit beleggingen. Er wordt geen gebruik gemaakt van externe financiering.