VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bij de dagelijkse activiteiten van de VEB zijn onderstaande missie en kernwaarden richtinggevend.

Missie

"De VEB vertegenwoordigt beleggers in Europa met als doel het realiseren van een gezond rendement in een eerlijke en efficiënte financiële markt."

 

Vertegenwoordiging

De VEB is in haar verenigingsvorm de stem van de belegger. Op basis van haar mandaat, reputatie en middelen legt zij gewicht in de schaal, waar dat het individu niet lukt.

 

Gezond rendement       

De VEB helpt beleggers het rendement behalen dat past bij hun risicoprofiel. 

 

Eerlijke en efficiënte financiële markt

De belangen van beleggers lopen niet altijd parallel aan andere financiële markpartijen. De VEB biedt tegenwicht.

 

 

Kernwaarden VEB

Dit betreft de ‘values’ waar de VEB voor staat en zich naar buiten toe mee presenteert en waar alle medewerkers van de VEB zich aan dienen te committeren.

 

Onafhankelijk

De VEB is onafhankelijk van commerciële partijen en de overheid, inclusief toezichthouders.

Deskundig

De VEB ontleent haar invloed vooral aan de kracht van haar argumenten en voert discussies op het vereiste professionele niveau.

Standvastig

Wanneer de VEB zichzelf een doel stelt, laat zij zich niet zomaar uit het veld slaan.

Integer

De VEB neemt (financiële) marktpartijen de maat. Haar eigen integriteit moet boven iedere twijfel verheven zijn.

Transparant

De VEB is een groot voorvechter voor transparantie bij marktpartijen. Het goede voorbeeld geven, is daarom een vereiste.