VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Overeenkomstig artikel 8 lid 4 VEB-Statuten stelt de RvC het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. Winstdeling maakt daar geen onderdeel vanuit. Op grond van artikel 15.9 VEB-Statuten kan de algemene vergadering aan de leden van de raad van commissarissen een redelijke vergoeding toekennen voor de door hen ten behoeve van de vereniging verrichte werkzaamheden. Op dit moment bedraagt de jaarlijkse vergoeding voor een commissaris 10.000 euro met additioneel 2.000 euro voor de voorzitter.